Gå til sidens hovedinnhold

Problematisk når politikere opptrer som byråkrater

Farlig skolevei

Artikkelen er over 3 år gammel

Meninger Dette er et debattinnlegg. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.

Hovedutvalget for samferdsel i fylkeskommunen behandlet 8.11 en sak om mulig skyssrett for elever i videregående skoler når skoleveien er ekstremt farlig, selv om avstanden til skolen er under 6 kilometer. Med knapt flertall (V, H, MDG og Sp) falt forslaget fra Ap og Frp om en liten oppmykning av det nasjonale regelverket om minst 6 kilometer.

Dette regelverket gir en minimumsstandard. Det er opp til fylkeskommunene å gi bedre vilkår.

Utdatert regelverk

For grunnskolen er farlig skolevei et eget kriterium i regelverket, mens det ikke er tilfelle for videregående skole. Grensen for grunnskolen er 4 kilometer, dog slik at grensen for noen år siden ble redusert til 2 kilometer for de minste klassene. Dette betyr at når en ungdom er 15 år og bor over 4 kilometer fra skolen, har vedkommende rett på skoleskyss. Året etter, har etter regelverket samme person som elev ved en videregående skole, ingen mulighet for skyssrett uansett veiforhold dersom skoleveien er under 6 kilometer. Dette forhold virker utdatert i og med at fylkeskommunen ønsker at alle ungdommer skal gjennomføre en videreførende utdanning, samtidig som trafikksikkerhet blir tillagt en langt større vekt nå enn tidligere.

Forslag ble stemt ned

Det har vært et fåtall klager over dette strenge regelverket i den fylkeskommunale klagenemnda. De klagene som har vært, gjaldt så åpenbare urimelige forhold at dette dannet grunnlaget for Ap og Frp for å ta opp forslag om en liten åpning i regelverket for å bruke skjønn etter visse strenge kriterier i slike spesielle saker. Dette fikk vi altså ikke flertallet i hovedutvalget med på.

Argumentasjonen fra administrasjonen og flertallet var primært at 16-åringer har i løpet av ett år fått så god vurderingsevne når det gjelder trafikkbildet, at det ikke er farlig å la dem gå langs åpenbart meget farlig skolevei. Ellers gikk argumentasjonen på faren for mange søknader som ville koste mange penger og mye byråkratarbeid å behandle dem.

Politikere som ombud for innbyggerne

Vår påstand var at kriteriene for bruk av skjønn kunne settes slik at det bare ville være de mest åpenbare tilfellene som ville kunne få skyssrett. De få klagene som har kommet om slike saker, tyder på det. Her settes altså hensynet til regelverk og kostnader foran hensynet til sårbare ungdom.

Denne saken er et eksempel på at byråkrattankegang altfor lett smitter over på oss politikere. Dette er etter min mening problematisk. Politikere må alltid være bevisst sitt verdigrunnlag og at de også skal være ombud for innbyggerne.

Kommentarer til denne saken