Bevar Skotbu skole!

Av
DEL

Gå høsten i møte - KUN 88 kr for 8 uker med papiravisen og alt innhold på nett

LeserbrevFor snart fem år siden valgte min familie å kjøpe hus på Skotbu – Ski kommune fremstod på det tidspunktet som en kommune som satte oppvekstvilkår høyt på agenden - en klok kommune som hadde åpnet for boligutvikling i et område med umiddelbar nærhet til skole med SFO, barnehage og togstasjon. Barn nummer to er nå elev ved Skotbu skole, og det er nettopp nærheten som har vært grunnlaget for vår trivsel her på Skotbu.

Nærhet til barnehage, skole, SFO og togstasjon har lettet stresset i en hektisk pendlerhverdag – nærheten til de ansatte på en liten, men god skole gjør ikke bare at vi foreldrene kan senke skuldrene, denne nærheten gjør også at barna våre kan mestre alt, for de er trygge! For ikke å snakke om nærheten til alle de andre rundt oss i bygda.

Knapp presentasjon

Det ser nå ut til at dette har vært for godt til å være sant, i hvert fall om rådmannen får det som han vil. I forslag til budsjett og handlingsplan for Ski kommune 2017-2020 går det nemlig frem at det ikke vurderes som hensiktsmessig å opprettholde skoletilbudet ved Skotbu skole.

Forslaget om å avvikle Skotbu skole og overføre 54 barn på trinnene 1.-4. klasse til Kråkstad skole er presentert gjennom ni knappe linjer.

Til tross for de atskillige pengesummer som er investert på Skotbu i løpet av det siste tiåret – og de investeringene som fortsatt ligger i kommunens planverk.

Les om budsjettet og skolesaken her:

Til tross for at kommuneplanen, ett av kommunens to styringsdokumenter, uttrykkelig slår fast at det er et sentralt prinsipp at boligutbygging og skolekapasitet skal vurderes samlet.

Til tross for at Skotbu – i følge kommuneplanen – skal opprettholdes som et levedyktig og funksjonelt tettsted med tilbud av bostedsrelaterte tjenester med utgangspunkt i lokale/daglige behov.

Kommuneplanen slår fast noe annet

Til tross for at kommuneplanen for Ski Kommune slår fast at «Skotbu skole og barnehage skal opprettholdes med klassetrinn 1-4.»

For lokalmiljøet vil det være et stort tap om skolen blir nedlagt. Avvikles skolen, forsvinner selve kjernen i bygda. Vi vil miste nærheten til skolen og de ansatte som figurerer rundt barna våre, vi vil miste nærheten til hverandre – og vi vil miste nærheten til de «bostedsrelaterte tjenestene med utgangspunkt i lokale/daglige behov», som for fem år siden fikk Ski kommune til å fremstå som en kommune som satte barnas oppvekstvilkår i høysetet, nærheten som har gjort det å flytte til Skotbu til det beste valget vi har tatt så langt.

For politikerne, som har lagt til rette for bygging og tilflytting av barnefamilier spesielt, forsvinner i så tilfelle også troverdigheten.

 
Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags