Gå til sidens hovedinnhold

Akershus hever ambisjonene for kutt i klimagassutslipp

Artikkelen er over 2 år gammel

Akershus skal være et klimapolitisk foregangsfylke. Det er målet vi som er folkevalgte i Akerhus har jobbet etter i mange år, og ny kunnskap krever at vi løfter ambisjonene stadig høyere.

Meninger Dette er et debattinnlegg. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.

I Akershus kommer 75% av klimagassutslippene fra transportsektoren, og det gjør at vi retter størstedelen av vår innsats mot nettopp transport. 

FNs klimapanel (IPCC) sin nyeste rapport viser at kutt i klimagassutslipp må skje raskere, og vi mener at i arbeidet med å etablere Viken fylkeskommune må dette legges til grunn. Vi har derfor vedtatt at at klimamålene forsterkes i tråd med Parisavtalen i det videre arbeidet med bærekraftrapport, klimaregnskap og klimabudsjett i Viken og vi har vedtatt mål om at Osloregionen skal bli verdens første hovedstadsregion hvor all transport er utslippsfri innen 2030.

Samtidig setter vi av en million kroner årlig i årene som kommer for å lage en strategi for dette og koordinere arbeidet mellom Ruter, Oslo kommune, nye Viken fylkeskommune og næringslivet i regionen for å nå dette målet. 

Elektrifisering av transportsektoren med batteri- og brenselceller har stor betydning for å kutte klimagassutslipp i transportsektoren. Bruk av avansert biodrivstoff som biogass med tilnærmet null utslipp av klimagasser vil også være nødvendig for å greie dette innen 2030. Biogass vil spille en viktig rolle særlig for tunge kjøretøy og på regionbusser der det trolig vil ta tid før elektrifisering er mulig. Økt produksjon av biogass og bruk av denne i transportsektoren er også viktig for å kutte klimagassutslipp fra landbruk og avfallshåndtering. 

Oslo og Viken har alle forutsetninger for å kunne bli en nullutslipps-region: Regionen har verdens største tetthet av nullutslippsbiler, vi har en stor vekst i kollektivtrafikken, og Ruter har allerede laget strategien for hvordan all kollektivtrafikk i Oslo og Akershus være utslippsfri innen 2028. Dessuten har Viken sterke kompetansemiljøer og næringsliv innen fornybar energi som kan bidra inn i denne omstillingen. 

Samtidig styrker vi Miljøfondet i Akershus fylkeskommune betydelig for å kunne følge opp dette arbeidet raskere. Det er gjort et stort arbeid de siste åra med å lage klimaregnskap, klimabudsjett og bærekraftrapport for Akershus. 

Det er viktig for oss å følge opp på bakgrunn av dette kunnskapsgrunnlaget med tiltak for å kutte klimagassutslipp så raskt som mulig. Fordi det er mulig. 

Anette Solli og Gunnar Melgård, Høyre 

Vibeke Limi og Arne Rune Gjeldsvik, Frp 

Morten Vollset, Sp 

Lars Birger Salvesen, Krf 

Solveig Schytz og Eirik T. Bøe, Venstre

Kommentarer til denne saken