Sosialt arbeid i krisetid

demo

demo Foto:

Av
DEL

LeserbrevTakk til alle sosionomer, barnevernspedagoger, vernepleiere og velferdsvitere som i disse krisetider gjør en fantastisk jobb.
Her i Follo og i resten av landet står vi overfor en krise vi ennå ikke kjenner omfanget av. Dette vil gjelde oss alle, ingen vil gå ut av denne krisen uten å ha blitt påvirket på en eller annen måte. Les videre alle, ledere, kommunepolitikere og andre, det er nemlig slik at Covid- 19 pandemien ikke bare «herjer» på det somatiske plan, men på alle plan i et menneskes liv. Utryggheten øker: Vil jeg bli syk? Vil det ramme mine nærmeste? Mister jeg inntekten min? Blir det mer krangel hjemme hos meg? I krisetider trenger vi mer enn noen gang de gode sosialarbeiderne, de som står opp for trygghet.

Fellesorganisasjonen FO er fagforeninga for sosionomer, barnevernspedagoger, vernepleiere og velferdsvitere. Vi har god kjennskap til kommunens mest utsatte og sårbare grupper. Våre medlemmer jobber i helse- og sosialsektoren, i barnevernet, i tjenester til personer med utviklingshemning, i rusomsorgen, i psykisk helsevern, i eldreomsorgen, i arbeid med flyktninger i NAV og mange andre steder. Vi er enormt stolte av våre medlemmer som i denne spesielle tide gjør en uvurderlig innsats for de som rammes hardest av krisa.

Sosialarbeidere kjenner mange av de barna og familien som har det aller vanskeligst. Sosialarbeiderne i barnevernstjenestene, miljøterapeutene på skolene, de ansatte i barnevernsinstitusjonene, på familievernkontorene og sosialarbeidere andre steder, vil hjelpe barna og familiene gjennom krisa. Sosialarbeidere holder kontakter med familier som sliter, de passer på at utsatte barn har en trygg voksen å kontakte, de går i karantene med ungdommer som er syke, de tilrettelegger for måter å ha kontakt når fysiske treff blir for risikofylt og de fortsetter å rykke ut når akutte situasjoner oppstår. Våre medlemmer går ut i «krigen» for de mest utsatte menneskene i samfunnet vårt, de står opp for trygghet.

Sosialarbeidere som jobber med mennesker med utviklingshemming vet at hverdagen kan bli viren når alle rutiner endres. Sosialarbeidere kan forklare, og legge til rette. Sosialarbeideren kjenner beboeren, forstår hva beboeren sliter med og kan på en trygg og tilpasset måte formidle det som er viktig. Sosialarbeidere er ekstra gode til og forstå hvor «skoen trykker», Fo er stolte av der alle sammen.

Sosialarbeiderne i NAV er representanter for sikkerhetsnettet i velferdsstaten, jobber nå lange dager. Når pandemien har rammet oss, har arbeidsmengde til NAV økt enormt. Nesten 300 000 arbeidsledige trenger sikkerhetsnettet vi sammen har bygd opp. Sårbare mennesker som i lang tid har vært avhengige av hjelp, trenger fortsatt oppfølging. Kontorene stenger dørene, og de ansatte må ha hjemmekontor. Sosialarbeiderne finner nye løsninger for å være tilgjennlig for de som trenger dem mest. Telefon og mail tas i bruk for å øke tilgjennlighet.

Oppsøkende sosialarbeidere har sitt arbeid ute, de gir trygghet i en utrygg situasjon. De treffer mennesker med rusproblemer, papirløse migranter, ungdom i drift og andre som sliter med å finne sin plass i det etablerte samfunnet. I gatemiljøene er det mye frykt, koronaen øker frykten. Sosialarbeideren kan vurdere risiko i situasjoner de møter. De vet hvordan de tar kontakt, og når de må holde seg unna. De har erfaring med å jobbe med smitte og smittevern og kan formidle kontakt med hjelpeapparatet. Sosialarbeidere har mange viktige samfunnsfunksjoner, i krisetider er sosialt arbeid viktigere enn noen gang tidligere.
Kjære sosialarbeider: Takk for at du står opp for trygghet i krisetid

Ingun Strand Johansen, Fylkesleder, FO Viken

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags