Sahara-støv i luften i Ski - fjern grusen snart!

Vis at Ski er en miljøkommune, og gjør det trygt og sunt for folk å sykle, mener Kjell-Arne Zahl.

Vis at Ski er en miljøkommune, og gjør det trygt og sunt for folk å sykle, mener Kjell-Arne Zahl.

Av

Når biler, lastebiler og busser kjører forbi, blir det en mini-sandstorm etter dem som inneholder masse svevestøv. Ikke vent til 17. mai med å feie gatene våre.

DEL

LeserbrevSå er fortau og sykkelfelt endelig snøfrie for en stund. Det har vært en vinter hvor biltrafikken pånytt er prioritert høyest i Ski, og hvor fortauene og ikke minst sykkelfeltene er tilgodesett med snørydding aller sist. Nå som helårssykling er mer aktuelt enn tidligere, bla. takket være gode dekk, hadde det vært fint om snøen også ble ryddet fra sykkelfelt, for eksempel i Nordbyveien. I stedet lemper Akershus fylkeskommune denne fra veien og inn på fortauet, og når fortauet deretter ryddes, går alt ut i sykkelfeltet igjen ! Kan vi håpe på en annen prioritering neste år?  For å kalle seg miljøkommune, bør Ski prioritere tilrettelegging for gående og syklende, ikke minst om vinteren. Da bør noen i kommunen gjøre annet enn å skylde på Fylkeskommunen, men heller påse at denne instansen gjør jobben for våre innbyggere!  

Men nå er et helsemessig større problem dukket opp: Etter all vinterens grusing ligger det igjen masse sand og finkornet støv igjen på veiene, ikke minst i sykkelfeltene. Når biler, særlig lastebiler og busser, kjører forbi, blir det en mini-sandstorm etter dem som inneholder masse svevestøv. Helt nylig har Oslo innført miljøfartsgrense igjen på grunn av dette. Men selv i veier med fartsbegrensning på 30 km/t her i Ski virvles støvet opp, og skolebarn og andre fotgjengere og syklister puster i seg mengder med sand og støv. Jeg kan selv kjenne sanden knuser mellom tennene mine. Det gjør det veldig helseskadelig å ferdes langs veiene våre i disse dager,  i alle fall hvis man ikke sitter i en bil med godt luftfilter. Kommunelege, hvor er du? Hadde det vært på en arbeidsplass med et slikt miljø, ville den sikkert blitt stengt på dagen.

Les også: Blir snart tillatt med elsykkel i marka

Så vær snill og ikke vent til nærmere 17. mai før gater og veier feies og spyles.  De to månedene som kommer kan være helsemessig avgjørende for mange av oss som ferdes uten luftfilter. Ikke minst nå som barn og  ungdomsskoleelever begynner å sykle til skolen igjen, er det viktig at skoleveien ikke utgjør en større helserisiko enn nødvendig. 

De få sykkelfelt som finnes i kommunen vår, skal vel heller ikke se ut som en grus- og søppelsamlingsplass. I tillegg til sand, er sykkelfeltene også oppsamling for løv, kvister, glasskår og annet søppel som fyker vekk fra bilfelt og fortau. 

Det holder ikke da å skryte av at man leier ut sykler til lokal ferdsel, det viktigste er å prioritere de som sykler til jobb og skole daglig og dermed sparer miljøet betydelig. Vis at Ski er en miljøkommune som tar dette på alvor ! 

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags