– Det er langt frem til man kan kalle Ski for en sykkelby

Illustrasjonsfoto. Foto: Ole Kr. Trana

Illustrasjonsfoto. Foto: Ole Kr. Trana

Av

Det er langt frem til man kan kalle Ski for en sykkelby.

DEL

LeserbrevDet er nylig utarbeidet en sykkelstrategi for Ski - et meget ambisiøst dokument som signaliserer at kommunen virkelig satser på sykkelen i fremtiden.

Men det ser det ut til å være langt dit.

Hverdagen som syklist i Ski sentrum i dag kan beskrives omtrent slik:
Skal jeg sykle i gaten? Skal jeg sykle på fortauet? Når jeg sykler på fortauet, skal jeg passere gående på høyre eller venstre side? Når jeg bruker sykkelens ringeklokke «skvetter» de gående til side, enten høyre eller vesnstre. Så situasjonen er ikke lett hverken for syklende eller gående.
Og når nå el-syklene er i ferd med å «flomme over oss» vil disse problemene bare øke. I tillegg vil jo boligutbyggingen i Ski sentrum føre til økt sykkeltrafikk
Så jeg vil oppfordre Ski/Nordre Follo kommune til å ta tak i disse utfordringene snarest mulig før større ulykker skjer.
Jeg syklet en del i Strømstad-området i Sverige i sommer og der har de foretatt følgende grep:
På alle fortau (uansett bredde), gang- og sykkelveier er det markert på hvilken side av fortauet syklistene skal ferdes og på hvilken side av fortauet fotgjengerne skal benytte. Hovedprinsippet var at syklistene skulle benytte den delen av fortauet som var nærmest gaten, og altså de gående lengst fra gaten.
Hva med å gjøre det samme her i Ski?
Jeg utfordrer med dette kommunen til å reagere på dette forslaget , eventuelt informere om hvilke konkrete tiltak de har planer om å sette ut i livet.
Jeg er usikker på ansvarsforholdet mellom stat, fylke og kommune i Ski sentrum, men uansett ansvarsforholdene ser jeg det som logisk at det er kommunen som er pådriver i denne saken.


Artikkeltags