Det var svært trist lesning å se intervjuet av rådmann Bøhler 28 april der han lovpriser Canicas fallos-hotell langt opp i skyene - forut for en politisk beslutning om gjennomføring i kommunen.

Riktignok sies det i pene ordlag at det må tas hensyn til nabolaget, men som politiker/kommuneansatt bør man skape forutsigbarhet og sikre tillitt og troverdighet - ikke provosere en allerede meget betent situasjon.
 

Vi ser tydelig at rådmannen i sitt saksfremlegg har slukt Canicas beskrivelser av området og påvirkning på omgivelsene rått. Deler av saksfremlegget er ordrett gjengitt fra planinitiativet.

For innbyggere i Oppgård synes det rart at ingen av disse partene erkjenner at det ikke er høyden på hotellet som vil være avgjørende for Canicas omsetning/inntekter på hotellet – det er hvordan man forretningsmessig driver et hotell.

Spa-kunder forventer å komme til et landlig, behagelig og rolig miljø, ikke urbane rammebetingelser ala Oslo Barcode.

Ønsker mer hensyn til nærmiljøet

Det er verd å vite at det ikke er noen som er imot bygging av et hotell, men det må gjøres mer harmonisk ift til nærmiljø og omgivelser enn det som er foreslått.

Grendelagets mål vil være et hotell uten innsyn til boliger i nabofelteter, samt at hotellet er minst mulig synlig fra omgivelsene. Hotellets størrelse og synlighet vil være belastende for turgåere i mils omkrets. Dette er et skogsområde som benyttes daglig av en stor del av Oppegårds befolkning - året rundt.

Fra vår side ser vi at Canica og rådmannen spiller aktivt på de to viktigste faktorene for gjennomføring av en rask beslutning i kommunestyret. Intervjuet med Rådmann Bøhler og Planinitiativet bærer tydelig preg av dette.

 

  • Canica hevder tiltaket berører svært få beboere.

Canica har nedtonet berørte boliger til fire boenheter., dvs Granholtet 5-11. Vi gjør oppmerksom på at det samme argumentet ble brukt da de bygget spaet. Dengang medførte det riktighet. Spaet ser ut som en “eneboligrekke” sett fra Granholtet og har ikke innsyn til boligfeltet.

Et hotell på 21 etg (65 m) har langt større nedslagsfelt og innvirkning. Et slikt hotell tett inntil markagrensen er svært ekstremt – også i nasjonal sammenheng. Hotellet gir innsyn i boligfelt langs hele Kongeveien - fra Myrvoll i sør til Hellerasten i nord. Unntaket er mot vest hvor hotellet ikke benytter balkonger/vinduer.

De boliger som blir mest plaget av innsyn fra hotellet er nedre del av Granholtet, nedre Konglestien, Rognebærlia og boligfeltet nedenfor Rognebærlia barnehage. Dette innebærer at svært mange beboere er direkte berørt av tiltaket.

  • Det hevdes at det vil gi kommunen store økte skatteinntekter og flere arbeidsplasser.

På vår side er vi faktisk litt usikre på det. Riktignok er Canica en solid investor, men The Well som er solgt inn som et vellykket konsept har iht proff.no betydelig underskudd å dra med seg. Dette til tross for at deres konsept skulle være en unik attraksjon i seg selv. Det er den samme unike attraksjonverdi de nå argumenterer med ved bygging av hotell. Skal dette igjen feile?

Når de nå vil utvide med hotell og fasiliteter for konferanse/kursvirksomhet har vi i mange år hatt Mastemyr hotell som et kurs- og konferansesenter. Dette er et hotell som ligger midt i smørøyet av Mastemyr næringspark. Hotellet har slitt med belegget i mange år, men har nå positiv utvikling. Hva vil skje med totaliteten når de konkurranseutsettes? Etterspørselen til denne type aktiviteter i Oppegård vil neppe øke. Vil vi få to hoteller med dårlig inntjening?

Det er mange the Well-ansatte allerede i dag iht proff.no, trolig grunnet skiftordninger, men hvor mange av de ansatte er det som bor i Oppegård og gir en reell skatteinntekt til kommunen? Det er nok nødvendig med en mer realistisk vurdering av både skatteinntekt for kommunen og reelle arbeidsplasser for Oppegård-beboerne enn å være villedet til å tro at alt dette tilfaller kommunen.

Har sendt bekymringsmelding

Bekymringsmelding er sendt våre kommunepolitikere som redegjør for misligheter og villedende informasjon ved planitiativet og saksfremlegget, slik at det kan tas høyde for dette i en konsekvensvurdering og endelig utforming av hotellet. Vi må nå sette vår lit til at de vi valgte inn for to år siden er våre stemmer verdig.