Tomteavtale vil ramme idrettstilbudet til barn og unge

Av
DEL

LeserbrevDet er riktig som ordfører Hanne Opdan m.fl skriver i ØB 15. august at Ski Idrettspark er en av de største idrettsparkene i Østlandsområdet. Vi skal alle være stolte over hva som er bygget opp. Men avtalen som nå er inngått med grunneierne om nabotomten stenger for muligheten til fremtidig anleggsutvikling til en voksende by. Vi er derfor alvorlig bekymret for konsekvensene denne avtalen vil kunne ha for oss, og vår mulighet til å tilby og videreutvikle et godt sportslig og sosialt tilbud til særlig barn og unge i Ski.

Ski IL Alliansen er en allianse bestående av gruppene fra friidrett, fotball, håndball, innebandy, ishockey, tennis, turn og idrettsskolen, og med samarbeidsavtale med Ski bryteklubb. Totalt har særidrettene som utgjør idrettslaget godt over 3000 medlemmer, omkring 1/4 av alle innbyggere i Ski tettsted. De fleste medlemmene er barn og ungdom. Hvis vi i tillegg tar med foresatte som indirekte er involvert gjennom barns aktiviteter som tilskuere, dugnadsvakter m.m forteller det også noe om idrettens posisjon som samlende og inkluderende kraft i Ski.

I sommer ble det kjent at Ski kommune har inngått en avtale med grunneierne Arne Drømtorp og Arne Norum. I avtalen heter det bl. a. at «Kommunen skal ikke utarbeide eller godkjenne faste planer for den organiserte idrettens bruk av Arealet (f.eks. faste trenings- eller kamptider». I klartekst innebærer dette et nei til organisert aktivitet.

Vi er nærmeste nabo til området, og har stort behov for økt kapasitet. Idretten vokser i takt med Ski. Medlemsmassen har de senere årene steget jevnt. Blant annet hadde fotball i 2018 for første gang over 1000 medlemmer, hvorav stadig flere jenter. Det er all grunn til å tro at dette vil fortsette. Som utpekt regional by i Regional plan for areal og transport, og med nytt dobbeltspor til Oslo innen 2022, er den forventede befolkningsveksten i Ski stor – kanskje nær en dobling innenfor 10 år. Politikerne har vedtatt tre store utbyggingsplaner med totalt nærmere 9000 enheter. Bare i Ski Øst, hvor idrettsparken ligger, er det planlagt 6000 boenheter. Kommunen påpekte selv i et høringsutkast til reguleringsplan i 2012 at «det er særlig behov for nye treningsarealer».

Selv med ny og flott turnhall og arealeffektiv utnyttelse kan vi ikke se at vi vil klare å tilby et fortsatt godt tilbud til alle som ønsker det fremover, uten å trenge noe større arealer. I praksis er den eneste utvidelsesmuligheten det aktuelle området øst for idrettsparken – eller deler av dette. Og det er akkurat dette området som ifølge avtalen helt eller delvis eksplisitt ikke skal kunne benyttes til organisert idrett. Vi mener dette er veldig uheldig, og håper det er mulig å finne en løsning som innebærer at Ski IL Alliansen også i de neste 100 årene kan være en betydelig samfunnsaktør i lokalmiljøet, og fortsette å tilby breddeidrett og folkehelse til innbyggerne i Ski.

Vegard Sundsaasen, Styreleder Ski IL Alliansen, Ski

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags