Det er oppsiktsvekkende at justisministeren presenterer feilinformasjon fra et møte han ikke deltok i selv. Men kanskje enda mer oppsiktsvekkende at han presenterer feilinformasjon fra møter han har deltatt i. I sitt debattinnlegg om etterrettelighet, av alle ting, fremholder ministeren følgende:

«Da det var aktuelt å legge beredskapssenteret på Alna, var alt bygd inn og støy var ikke tema. Jeg har ennå ikke fått et godt svar på når og hvorfor endringene skjedde,» sier ordfører Moflag i samme sak. Dette samsvarer dårlig med de høringsinnspillene som har kommet fra Ski kommune. 18. november 2015 besøkte ordføreren Justis- og beredskapsdepartementet. Verken her eller i etterkant har hun stilt departementet spørsmål om når valget ble tatt eller hvorfor det er som det er.

I møtet 18. november 2015 deltok ordfører og tidligere rådmann fra Ski kommune. På det tidspunktet var Anders Anundsen justisminister, og det var han som deltok i møtet.

Temaet var lokalisering, og det ble bekreftet av ordfører at politikerne i Ski fortsatt sto bak henvendelsen som tidligere ordfører i Ski (Anne Kristine Linnestad, H) hadde sendt inn og bedt regjeringen vurdere Taraldrud som lokalisering for politiets nasjonale beredskapssenter. Taraldrud hadde på dette tidspunktet status som reserveareal, men det ble klart i møtet at Taraldrud seilte opp som et veldig aktuelt alternativ.

LES OGSÅ: Justisministeren: Forventer redelighet om beredskapssenteret

Konkret utforming av anlegget på Taraldrud og hvilken støy man kunne forvente seg var ikke tema møtet, men vi fikk overlevert en konseptvalgutredning som var utarbeidet for Grønmo. I KVU-en for Grønmø henvises det til innendørs skyteanlegg for både 100-meters bane og 360 graders skytetrening.

Tidligere rådmann Audun Fiskvik, som deltok i møtet sammen med meg, bekrefter følgende etter å ha lest innlegget fra Amundsen lørdag kveld: “Den løsning på beredskapssenter som ble presentert for oss 18.11.15 er noe helt annet enn den løsning med funksjoner og størrelse enn det som nå er til behandling”.

Altså var det ikke grunnlag for å reagere så kraftig som jeg har gjort etter at planen ble sendt på høring i mai i år. Siden den gang har jeg stilt spørsmålstegn ved den omfattende utendørs-skytingen flere ganger, senest i møte med justisministeren i formannskapssalen i Oppegård kommune tirsdag 22. august 2017. Høringssvaret til Ski kommune fra 21. juni 2017 peker også på innbygging av skytebanene.

Jeg setter liten pris på å bli gissel for Amundsens kritikkverdige prosess, på bakgrunn av et møte jeg deltok i før detaljene for senteret på Taraldrud var klare. Jeg setter imidlertid mer pris på dette åpne debattinnlegget fra ministeren, enn de utidige sms-ene jeg mottok fra prosjektets fagdirektør lørdag formiddag.

Til slutt vil jeg understreke følgende: Ja til beredskapssenter på Taraldrud, nei til støy i barnehager og skoler.

Innlegget sendes inn i overensstemmelse med tidligere rådmann Audun Fiskvik.