Dette er den viktigste kampen Ås tar

Ansvarlig redaktør i Østlandets Blad, Martin Gray.

Ansvarlig redaktør i Østlandets Blad, Martin Gray. Foto:

Artikkelen er over 1 år gammel

Ola Nordal skal skrive et brev. Det er en av de viktigste kampene politikerne i Ås tar.

DEL

MeningerDet er lenge siden misnøyen med fylkeskommunens «regionale plan for areal og transport» ble luftet første gang. Allerede da arbeidet ble påbegynt i 2013 var det skepsis i flere av Akershus-kommunene til hva som ville ligge av føringer og begrensninger i planen. Men også noen forventninger om fremtidige muligheter.

Planen, som er utviklet i samarbeid mellom Akershus fylkeskommune og Oslo kommune, på bestilling fra Stortinget, gir føringer på hvilke områder i fylket som skal vokse, og hvordan denne veksten skal skje. Planen er tydelig på at befolkningsveksten (les: boligbyggingen) skal skje innenfor en radius på to kilometer fra kollektivknutepunkt. For Ås og Ski, som er definert som regionale byer, gis tydelige føringer, men også opplagte begrensninger. I Ås, som har definert de sentrumsnære jordene som sentrale for kommunen, og noe som ikke skal bebygges, er det få sentrumsnære områder til nye boliger.

Ås kommune må fortette i sentrum, men det svarer ikke på alle utfordringene. Å løse opp det som oppfattes som en regional tvangstrøye, vil bringe planen mer i flukt med folks fornuftsoppfatning. Å ikke kunne bygge på områder som grenser til etablerte boligfelt, fordi de etter rigide føringer er for langt fra sentrum, skaper mer hoderisting enn forståelse.

Bønnen fra Ås-politikerne er at fylket myker opp kravene, og åpner for planmessig utbygging også utenfor Ås sentrum. Vinterbro/Nordby/Sjøskogen, og Solberg/Nygård er områder som også ligger nær kollektivtrafikk, og ikke trenger å være bil-drivende. Utbyggingen i Solbergområdet irriterer i Ski, samtidig som den regionale planen peker på at utviklingen av Ski og Ås nettopp bør ses i sammenheng. «De to byene har med sine komplementære næringsprofiler i sum større potensial for få en tilstrekkelig kritisk masse av befolkning og funksjoner, tiltrekke seg kompetanse og næringsliv, og styrke sin rolle i regionen», heter det.

Neste steg på veien starter med et brev.

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags