Vi bør feire kunnskap – ikke straffe dem som vil lære. Straffegebyret for privatister bør fjernes og erstattes med en panteordning slik at de som jobber hardt og møter til eksamen får igjen 75 % av betalingen.

Straffegebyret

Prisen for å få ta en eksamen som privatist er økt til 2115 kr. Om du har jobbet hardt og vil dokumentere at du har lært noe blir du altså straffet med et straffegebyr. Jeg mener kunnskap burde være tilgjengelig for alle som vil lære, ikke kun for de som kan betale.

Tallene tyder på at opp mot flere hundre elever fra Follo har blitt skvist ut av de høye prisene.

Isaksen (H) argumenterte med at for mange av de som meldte seg til eksamen ikke møtte opp. Derfor innførte han dette straffegebyret – også for elevene som jobber hardt og møter til eksamen – for å skvise ut de som uansett ikke ville møte til eksamen.

Resultatet

Resultatet av privatiststraffen kom denne uken. Tall fra eksamenskontoret viser at det ikke har vært færre elever som har meldt seg opp til våreksamen som privatist i Akershus siden 2011.

Samtidig med økende arbeidsledighet og større krav til kunnskap i arbeidslivet er det altså færre som får muligheten til å lære mer. Selvsagt ønsker vi at flest mulig skal gjøre det godt mens de går på videregående, men det vil alltid være noen som ikke får det til akkurat da.

Antallet som melder seg opp til eksamen og ikke møter har gått noe ned. Det er bra. Men antallet som melder seg til eksamen har gått ned mye mer. Det betyr at vi har mistet mange dyktige elever som jobbet hardt og kunne bidratt mer.

Straffegebyret har skviset ut elever som vil lære.

I Akershus har vi nesten 10 % færre elever som møter til eksamen på høstsemesteret. 506 færre eksamener tatt i høst enn det var før straffegebyret kom.

Det finnes ikke tall for Follo alene.

Kunnskap til alle

Stadig flere unge sliter med psykiske plager. Tenk at du er en av dem og at du derfor i tredje klasse gjorde det dårlig i norsk. Om du ønsker å ta opp norskfaget, som består av tre eksamener, slik at du kan komme inn på sykepleierstudiet, koster det deg 6345 kr. Eventuell pris for undervisning og skolebøker kommer i tillegg.

Vanlige elever har ikke tusenvis av kroner ekstra. Har du allerede dårlig råd kan du ikke betale mange tusen kroner som ikke vil gi noen gevinst før om flere år. Forslaget skviser de som har mindre god råd ut av utdanning. Om vi vil ha et Norge der alle bidrar og får muligheten til å jobbe seg opp er det nettopp de som i dag har minst som virkelig trenger mer utdanning.

Mulighet til å lykkes

Jeg vil at alle skal ha like gode muligheter til å lykkes. Da må vi feire elevene som vil lære mer – ikke straffe dem med ekstragebyrer.