En kort innføring i lokaldemokrati

Av

Mandag kveld telles valgstemmene opp. Har du ikke sørget for å stemme, har du sagt fra deg en av de største mulighetene til å påvirke nærmiljøet ditt.