Vi må sette krav til at utbyggerne tilrettelegger også for sykler- MDG vil prioritere å gjennomføre sykkelstrategien i Nordre Follo

ENGASJERT:  Jon-Finngard Moe redegjør for sitt sin ny sykkelstrategien for Nordre Follo. Enig eller uenig? Send en melding via skriverommet vårt på oblad.no/debatt

ENGASJERT: Jon-Finngard Moe redegjør for sitt sin ny sykkelstrategien for Nordre Follo. Enig eller uenig? Send en melding via skriverommet vårt på oblad.no/debatt Foto:

Av

Nå som Ski sentrum skal transformeres, er det mulig å sette krav til at utbyggere deltar med infrastruktur tilknyttet prosjektene. Også for sykkel, skriver innsender av dette innlegget.

DEL

LeserbrevSteinar Finholt skriver i et innlegg i ØB 15. august at han er utålmodig – han vil ha sykkelbyen Ski – og mener det tar for lang tid å skape den.

Vi er enige, ting har gått og går altfor sakte i Ski. At vi skal ha en egen sykkelstrategi har vært et krav fra MDG helt fra vi inngikk dagens politiske plattform i 2015. Dessverre har sykkelstrategien vært forsinket og utsatt mange ganger. I tillegg er kommunens økonomi stram og pengene mangler til gjennomføring. Likevel, som et strakstiltak har MDG jobbet for at vi i år har 10 millioner som vi skal bruke for å forbedre trafikksikkerheten i prosjektet «Ski på kryss og tvers». 7 millioner av disse igjen for trafikksikkerhetstiltak i nedfelt i sykkelstrategien. Det som vi først skal ta tak i er spesielt farlige kryss og områder, og forbedre forholdene for syklister der. Idrettsparken er et godt eksempel på et sted det er mange syklister og kaotiske forhold mellom trafikkgruppene. Der trenger vi slike strakstiltak.

Pengene vi har nå vil ikke på noen måte være nok for at Ski blir den sykkelbyen vi ønsker oss. Veier og infrastruktur er kostbart. Det er et samspill mellom flere aktører som gjør at vi kan oppnå målene i sykkelstrategien. Vi må ha med oss fylkeskommunen, Nordre Follo kommune og private utbyggere for å få dette til. Nordbyvegen, Jernbanevegen og etter hvert Kirkeveien er eksempler der fylket har gjort, og vil fortsette med å etablere sykkelinfrastruktur.

Nå som Ski sentrum skal transformeres, er det mulig å sette krav til at utbyggere deltar med infrastruktur tilknyttet prosjektene. Også for sykkel. Et eksempel på noe MDG har fått igjennom allerede er gang- og sykkelvei til det nye boligfeltet på Furumo. Denne ble etablert helt fra boligfeltet og ut til Kirkeveien. Dette var mulig å få til ved å stille rekkefølgekrav til utbygger, som på sin side hadde sett for seg å etablere en langt kortere strekning. Vi ser at de nyeste byggeprosjektene i Ski er svært lønnsomme. Derfor vil MDG strekke strikken så langt det er juridisk mulig for å pålegge utbyggere og bidra med f.eks. sykkelveier og sammenhengende infrastruktur for myke trafikanter. Fremover er vi avhengige av våkne politikere som ser muligheter og setter slike krav i byggesakene. Samtidig trenger vi hjelp fra innbyggere som kjenner forholdene på kroppen, og kommer med gode ideer og innspill underveis. Slik Finholt gjør i sitt innlegg.

Vi synes også som Finholt at det er et godt forslag å merke dagens fortau og gang- og sykkelveier. Slik at det er tydelig hvor vi skal sykle og hvor vi skal gå. Derfor hadde MDG sammen med Høyre og Rødt en interpellasjon i kommunestyret med forslag om nettopp dette i 2016. Merking ble som vi ser dessverre ikke en realitet. I hovedsak begrunnet med at veiene var for smale.

Uansett. Sykkelstrategien Ski kommune har vedtatt er ambisiøs og god – og for at vi skal få den sykkelbyen vi ønsker er vi i hvert fall helt avhengige av én ting: Det er at du som ønsker og er glad i å sykle – stemmer på et parti som prioriterer å gjennomføre sykkelstrategien.

Jon-Finngard Moe, 5.-kandidat, MDG Nordre Follo, Ski

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags