Vi ønsker å være med

MENER: Nina Vøllestad, Leder av Nordre Follo idrettsråd. Er du enig eller uenig? Gå inn på oblad.no/(skriverommet og skriv i vei.

MENER: Nina Vøllestad, Leder av Nordre Follo idrettsråd. Er du enig eller uenig? Gå inn på oblad.no/(skriverommet og skriv i vei. Foto:

Av
DEL

LeserbrevFormannskapet i Nordre Follo vedtok 19. mars blant annet at "behovet for idretts- og svømmehaller skal vurderes med utgangspunkt i skolenes behov". Idrettsrådet hadde i god tid før møtet sendt kommentarer på dette punktet til alle relevante politikere (så langt det er mulig å finne e-postadresser til dem). Det var allikevel ingen spørsmål eller kommentarer til dette punktet i diskusjonen av saken og vedtakenes utforming. Vi stiller oss undrende til at politikerne ikke gir noen tegn til å følge opp idrettsrådets anmodninger om å ta en diskusjon av hensiktsmessigheten med et slikt vedtak.

Det tidligere kommunestyret i Oppegård gjorde et vedtak med omtrent samme ordlyd i forkant av prosjektering av nytt skolebygg kombinert med idrettshaller på Sofiemyr. Sentrale politikere har i ettertid gitt klart uttrykk for at dette skapte unødvendige vanskeligheter og ble oppfattet på måter som ikke var intendert. Idrettsrådet mener videre at vedtaket ikke er i samsvar med strategien "Sammen for en ny kommune", når man så klart og tydelig skyver bort en viktig gruppe, som idretten er, i utviklingen av viktige arenaer for oppvekst og fysisk aktivitet.

Idrettsrådet forsøker etter beste evne å være konstruktive og bidra til et felles løft for gode løsninger. Vi er naturligvis enig i at skolenes behov skal dekkes. Det er ikke det saken handler om. Vi ønsker å få en bedre prosess som sikrer at skolenes behov dekkes, samtidig som idrettens behov dekkes best mulig. Hvorfor er dette viktig? Jo, fordi idretten bidrar ikke bare med et tilbud til barn og unge, men til alle aldersgrupper og til personer med og uten funksjonsnedsettelser. Idretten favner derfor mye bredere enn det skolene gjør. Dette må det tas hensyn til for at kommunen skal oppfylle lovpålagt krav om å fremme folkehelse. Idretten er en svært viktig samarbeidspartner for kommunen i forhold til å oppnå målene om at befolkningen er aktiv hele livet og om at Nordre Follo skal være Norges beste oppvekstkommune.

Det er godt dokumentert at foreldres fysiske aktivitet påvirker barns deltagelse i idrett og fysisk aktivitet. Ved å tilrettelegge for de voksne sin idrettsutfoldelse, vil dermed også flere barn og unge bli med. Vi mener kommunen må være mer delaktig i tilrettelegging av anlegg også for dette. Idrettslagene er klare til å bidra, om de får muligheter.

Hvordan kan vi bedre samhandle om å nå disse felles målene og ambisjonene? Vi tror det kunne være svært fruktbart om vi kunne samle representanter fra ulike idretter og kroppsøvingslærere på alle nivåer. Dette bør kunne gi utfyllende grunnlag for å beskrive de ulike brukernes behov, samt hvor de sammenfaller og hvor de er ulike. Et slikt arbeid vil derved supplere temaplanen og bidra til bedre beslutningsgrunnlag for anleggsinvesteringer. I tillegg vil et sterkere samarbeid mellom kroppsøvingsfaget i skolene og idretten i seg selv være en stor gevinst.

Idrettslagene og idrettsrådet ønsker å være gode samarbeidspartnere i kommunen, men da må vi tas på alvor og det må tilrettelegges for relevante diskusjoner. Vi ønsker å være med!

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags