«Vi ser dessverre konturene av en praksis der det er vanskeligere å få ansvarlige i kommunen til å svare på spørsmål om kritikkverdige forhold»

Av

Det kan hende at beslutningen om å legge ned Bjørkekroken barnehage på Bøleråsen er riktig, i et langsiktig perspektiv. Men når beslutningsprosessen er så vag, og bærer preg av å være fattet på et bakrom, så kan vi ikke vite.