Vi skal jobbe for et bærekraftig Viken

Øyvind Solum, fylkesråd for planlegging og folkehelse i Viken fylkeskommune

Øyvind Solum, fylkesråd for planlegging og folkehelse i Viken fylkeskommune Foto:

Av
DEL

LeserbrevViken fylkeskommune har et viktig ansvar for å kutte klimautslippene og legge grunnlag for en bærekraftig samfunnsutvikling for kommende generasjoner. Det er en jobb vi tar fatt på med full tyngde, uavhengig av diskusjonen om fylkesgrensene.

Ingen skal behøve å lure på om Viken fylkeskommune er en god og forutsigbar samarbeidspartner for stat, kommune, næringsliv og organisasjonsliv. Vi jobber med full tyngde for å få til resultater, gjennom et samarbeid på tvers av forvaltningsnivåene.

Vi inviterer nå alle kommuner, organisasjoner og andre relevante aktører til å komme med innspill til hvilke planer og tiltak som trengs for å redusere klimautslipp og skape bærekraftige og gode lokalsamfunn. Vi håper på - og forventer - engasjement om hvordan Viken-samfunnet kan utvikles. Vi skal utnytte den fordelen vi har av å være et stort fylke. Vi må tenke større og se på arealbruk, transport, og utvikling av byer, bygder og tettsteder i en større sammenheng, på tvers av kommuner og gamle fylkesgrenser.

Uavhengig av hvordan fylkesgrensene måtte bli frem i tid, og hva som måtte være våre primærønsker for disse: Viken fylkesråd har klare og tydelige klimaambisjoner. Klimagassutslippene skal reduseres med 80 prosent innen 2030, og vi må skape en mer robust region i møte med utfordringene som uansett kommer. Den jobben starter nå og må fortsette til målet er nådd. Noe annet ville være et svik mot kommende generasjoner.

For å nå nasjonale klima- og bærekraftsmål er fylkeskommunene og kommunene viktige. Transport står for de største utslippene i vårt område. Fylkeskommunen har en viktig rolle for å få flere til å velge å reise kollektivt, at flere velger å gå og sykle, og legge til rette for nullutslippsløsninger på veiene og fjorden.

Viken fylkeskommune legger FNs bærekraftsmål som premiss for utviklingen av Viken-samfunnet. I Viken fylke er det 1, 2 millioner innbyggere, og Viken består av mange byer, tettsteder, bygder, kulturlandskap og naturområder. I kraft av at Viken favner alt dette, har vi muligheten til å dra i gang en bredere klimadugnad enn mange andre, som også får betydning for nasjonale mål. Vi må utarbeide de planene som legger grunnlag for at vi også i fremtiden har et sterkt landbruk som sikrer matsikkerhet. Og alle de andre grepene både i distrikter og byområder som er nødvendig for å sikre livskvalitet, velferd og valgfrihet også for kommende generasjoner.

Hvordan vi skal få til dette sammen, er et langt viktigere anliggende enn å spekulere på om Viken vil bestå eller ei.

Øyvind Solum (MDG), Fylkesråd for planlegging og folkehelse i Viken fylkeskommune, Oslo

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags