Vi tåler ikke ny utsettelse av Finstad skole

Av
DEL

LeserbrevRådmann Gro Herheim vil ha en ny behovsanalyse før nye skoleprosjekter iverksettes. For at vi kan spare litt tid, kommer her en behovsanalyse for nødvendigheten av å utvide Finstad skole:

Jeg skjønner at det er en naturlig tanke for en rådmann i en kommune hvor de kommunale byggeprosjektene står i kø, og det økonomiske handlingsrommet er smalt, å skaffe seg kontroll og oversikt over hele kommunes behov. Men når dette tilsynelatende setter en bråstopp i siste sekund før gravemaskinene skal i gang på Finstad skole, sliter likevel vi på Finstad med å forstå dette. Ski kommune har gjennomført en grundig skolebehovsplan for to år siden. Utvidelse av Finstad skole og bygging av ny ungdomsskole i Ski Vest var der udiskutable som prioriterte prosjekter. Det er ikke slik at de lokale behovene endrer seg, fordi man blir en ny og større kommune.

Behovsanalyser og byggeprosjekter blir fort en talløvelse hvor hver enkelt elev blir et tall i en skjematisk framstilling av nåværende og fremtidige behov. Elever er ikke tall en plan, men barn som går på barneskole en gang i livet. Mulighetene for læring, trivsel, lek og fysisk fostring i barneskoleårene vil forme resten av livet. Min datter kommer til å få hele skolegangen på Finstad på en skole i unntakstilstand. Den første paviljongen kom på plass på Finstad da hun begynte i 1. klasse i 2014. Den spiste en fotballbane. Den neste paviljongen kom på plass da hun begynte i 4. klasse.

Den spiste en fotballbane til, og delvis et lite skogsområde for lek. Nå går hun i 6. klasse og paviljongkapasiteten er maksimert med to toetasjers paviljonger. 540 elever deler på en ballbinge, og et uteområde som er langt mindre enn anbefalt norm fra helsemyndighetene. Neste år blir det enda flere, ikke ballbinger og tilgjengelig uteområder, men elever. Mulig jeg er naiv, men har et håp om at lillebror på 3 år kan gå på en skole med tilstrekkelig kapasitet.

Det bygges nå ca. 500 leiligheter i Ski Magasinleir, vegg i vegg med Finstad skole. Jeg er faktisk i sterk tvil om det er behov for nye behovsanalyser over elevvekst for å slå fast at det haster med å få utvidet skolen. Kanskje holder det å ta et blikk på de boligprosjekter kommunen allerede har gitt grønt lys til – og hvor utvidet kapasitet på skolen faktisk er en avgjørende forutsetning for at det er gitt grønt lys. Vi kan også ta med oss erfaringen fra forrige utvidelse av skolen som var ferdig i 2009-2010, og skolen ble treparallellskole, dimensjonert for 420 elever. Planen var da at man skulle være dimensjonert for økt elevantall som følge av blant annet boligprosjektene Finstad Park og Finstad Hageby. Men det flyttet langt flere barnefamilier inn i disse leilighetene enn man trodde, og kun 4 år etter skoleutbyggingen var altså paviljong på plass.

Historien har vist oss at Ski kommune undervurderte behovene den gang. Det har også vist seg at gjennomstrømmingen i etablerte eldre boligfelt som Finstadfeltet er stor. Mange flytter når barna er blitt større, og nye småbarnsfamilier kommer inn. Finstadområdet er ikke et sovende villastrøk med en statisk demografisk sammensetning. Rådmann Gro Herheim har helt rett i at paviljongene i seg selv er gode lokaler. Klasserommene er fine og de fungerer bra. Ja, de fungerer faktisk langt bedre enn de eldste delene av skolen som 1. klassingene sitter i, og som Sweco har anbefalt at elevene ikke oppholder seg over lengre tid på grunn av strålingsfare fra høyspentledningen.

Med bakgrunn i ovenstående drøfting, samt at prosjekteringen for utvidelse av Finstad skole har kommet så langt, og kontraktene er inngått, frarådes det sterkt å sette denne utvidelsen på vent.

Per Christian Langset, Pappa på Finstad skole

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags