Vi håper på vedtak for de midlertidige barnehagene

Av

Vi håper at plasseringen av de midlertidige barnehagene blir vedtatt slik at barna, foreldrene og de ansatte vet hvor deres barnehage er de neste årene.