«My home is my castle»

Av

Bjørn Vidar Lazar Braathens svar til Trygve Roll-Hansen sitt innlegg «Hvorfor er boligpriser det dobbelte av det de burde være?»

DEL

MeningerJaget etter å eie vår første bolig og vårt hjem, altså vår egen bolig, sitter i ryggraden på de aller fleste av oss. 8 av 10 eier egen bolig ifølge SSB og det er det gode grunner til. Ca halvparten av oss bor i egen bolig. My home is my castle.

Det oppleves som trygt å eie egen bolig, og det å selv kunne bestemme over den. 

Boliger som bebos av egne eiere blir ofte vedlikeholt bedre.

Befolkningen er oppdratt til å spare i egen bolig. Skattemessig gunstig å opparbeide seg BSU konto for eksempel og vedlikeholde/pusse opp egen bolig og skattefradrag på renteutgiften. Med historisk lave renter er det nesten GRATIS å låne penger i dag til bolig. Jeg sier NESTEN.

Mulighet til å leie ut sin egen bolig ved behov for dette, enten deler av eller hele sin bolig. Dette kan være aktuelt ved studier, jobbskifte eller militærtjenste.

Det er store skattemessige fordeler med å eie bolig, og de fleste selger også bolig skattefritt.

Med mange fordeler og med mange som ønsker å eie sin egen bolig, blir det etablert et behov, en etterspørsel. Etterspørselen er stor og for å dekke dette behovet blant befolkningen og for å ha boliger til den økende innvandringen, må noen bygge landet. Noen må bygge de boligene befolkningen skal bo i. Folk kjøper ulike boligtyper basert på ulike behov og faser i livet. Folk bor stort sett bra og når det er enkelt å bytte bolig når behovene endrer seg. Min påstand er at Norge har et velfungerende boligmarket. 

Normalt sett så tar det lang tid å regulerer boliger i dag. Fra man kjøper en tomt til boligen kan bebos, påløper det kapitalkostnader for utviklere. Det koster selvsagt å sette opp reisverk, lage store bad som er innenfor kravene og ikke minst etterleve garantiordningene. 5 år etter at eiendommen er satt opp betaler utbyggerne fremdeles på garantier. Noen strekker dette enda lengre og gir boligkjøperne «10 års garanti». Det viser at det er stor konkurranse i dette markedet. Kjøperne skal ha det godt og utviklerne betaler. Det er selvsagt lov til å tjene penger på dette og eiendomsbransjen er big biznizz. Men vi kan ikke bo i telt, så noen må være villige til å gjøre jobben og skal få lov til å tjene penger på dette.

Prisen på boliger i Norge baserer seg stort sett på åpne budrunder, ett fritt og transparent marked. Noen nye boliger kan kjøpes av boligbyggelag - gjerne til en fast pris og gjerne med en forkjøpsrett man kan opparbeide seg med et rimelig medlemskap.

Hvis vi ser på vårt naboland Sverige – så er det avdekket et svart marked. Penger går under bordet for å få tilgang til førstehånds kontrakter og det som verre er andrehåndskontrakter. Da er det ikke de som har sittet med risiokoen som får overskuddet, det er lykkegjerere med de rette kontaktene. I Norge har vi et åpen og velfungernde marked.

Når prisene stiger og har steget siden 1992 - er det flere grunner til dette. En grunn kan være at det bygges for lite boliger. Det er derfor kjempebra at de som tilbyr og faktisk bygger boliger i markedet - tjener penger på dette. Dette gjør at de kan og tør kjøpe flere tomter og faktisk bygge flere boliger. Det er derfor på sin plass at vi sender en takk til de som faktisk tar sjansen og bygger bolig etter bolig. Det er også stor risiko og behov for tålmodighet. Det tar tid å utvikle eiendommer og plutselig så finner du en salamander.

Debattant Roll- Hansen kommer med flere "gamle referanser" som etter krigen og skattepolitikk fra 1930 årene. Tror vi heller på se fremover og styrke en bransje som faktisk er i et perfekt samspill mellom tilbud og etterspørsel. Det frie markedet som eiendomsmarkedet er en del av vil finne sin likevektspris. Det går opp og det går ned. I starten av 2016 så opplevde Oslo markedet en prisvekst på over 20% . Selv om Siv Jensen er med på å bestemme den frie konkurranse. Jeg nevner krav til egenkapital, boliglånsforsikrften og ikke minst stor skattebyrde for "de rike" de som eier en eller flere sekundærboliger.  Du nevner 93% marginalskatt – i dag er det 90% skatt på reel verdi på sekundærbolig.  Så den som straffes er den som eier bolig nr 2 3 og 4. Du vil straffe de som faktisk bygger boligene. 

Jeg er enig at forskjellene i samfunnet øker. Nordmenn er rike og sitter på en stor boligkapital. Men på den andre siden har også husholdningene stor gjeldsgrad. I tillegg har vi eksempler på at folk drar mastercardet og tar opp forbrukslån for å skaffe seg egenkapital til sin første bolig. Men å skylde på utviklerne er feigt og uriktig. 

Mitt forslag er at det skal bli enklere å regulere nye boligområder og ikke minst at flere tomteområder blir lagt ut til salgs. En mulig løsning er å ikke skatte de som selger sine tomtearealer for å møte den økende etterspørselen. I dag fortettes det i Follo. Kommunene ønsker å bygge langs toglinjene. Nei, etabler nye boligområder og kutt skatten på salg av nye tomteområder. Mot at man kanskje gir folk et krav om å bo der i 10 år. Kanskje dette vil føre til at det blir rimeligere for mannen i gata å etablere seg med sin egen bolig. My home is my castle.

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags