Skolestrukturen er dyr for Ås og Ås-skolen. Og det er det elevene som må betale for

Vi erfarer at det skjer en nedbemanninger i Ås-skolen, ikke fordi rektorene vil, men fordi de må, skriver lederen i utdanningsforbundet i Ås.       ILLUSTRASJONSFOTO

Vi erfarer at det skjer en nedbemanninger i Ås-skolen, ikke fordi rektorene vil, men fordi de må, skriver lederen i utdanningsforbundet i Ås. ILLUSTRASJONSFOTO Foto:

Av
Artikkelen er over 1 år gammel

Et åpent brev til kommunepolitikerne og  de politiske partiene i Ås

DEL

MeningerDen økonomiske situasjonen i Ås-skolen er etter vårt syn svært alvorlig og er i ferd med å gå fra ille til verre. Utdanningsforbundet Ås vet at alle eller nesten alle grunnskolene i Ås, styrer mot et betydelig overforbruk (les: underskudd!) på budsjettet pr. 31.12.2018. Dette skyldes ikke dårlig økonomistyring av rektorene, men kommer fordi rektorene med alt for trange budsjetter prøver å overholde gjeldende lov-, regel- og avtaleverk. Budsjettene er blitt kuttet ned år etter år etter år.

Utdanningsforbundet Ås erfarer at det nå skjer nedbemanninger i skolen. Ikke fordi rektorene vil, men fordi de må. Vi vet at assistenter blir satt til undervisning istedenfor lærere, ikke fordi rektorene vil, men fordi de må. Vi vet at assistenter på fast basis underviser i en del av stillingen sin, ikke fordi rektorene vil, men fordi de må. Vi vet at skolene ikke kan dele inn i mindre undervisningsgrupper eller bruke to-lærer, ikke fordi rektorene ikke vil, men fordi de ikke kan. Vi vet at kontaktlærere sitter med kontaktlærergrupper opp imot 30 elever, ikke fordi rektorene vil, men fordi de må.

I 2017 gikk 20% av lærerkostnadene (les: lærerlønn!) i Ås til spesialundervisning. Det vil si at hver femte underviste time i Ås-skolen var spesialundervisning. Og det uten ett ekstra øre inn i budsjettene. Et unntak her er de enkeltelevene som utløser 100% lærerressurs til spesialundervisning (såkalt 100% midler). Når det gjelder disse elevene, så kan rektor søke om og med en svært god begrunnelse håpe på å få en mindre sum pr. elev, en sum som på langt nær er tilstrekkelig for å dekke opp for disse timene. En vil erfare at lærerkostnadene utgjør noe slikt som om lag 80% av det samlede skolebudsjett og budsjettet for den enkelte skole.

Les mer: Slår alarm om økonomien i Ås-skolen

De elevene som har krav på spesialundervisning, skal selvsagt få det. Men en må også ta inn over seg hva dette fører til ,med hensyn til undervisningstilbudet for de elevene som ikke har spesialundervisning. Denne situasjonen er trolig mer alvorlig dess mindre skolen er. Utdanningsforbundet Ås har all grunn til å tro at i 2018, så går mer enn 20% av de totale lærerkostnadene til spesialundervisning, fortsatt uten ekstra midler inn. Vi vil også få minne om den vedtatte lærernormen. Fra 1.8.18 skal det flere lærere inn i Ås-skolen og fra 1.8.19 enda flere. Det blir nå fra administrativt hold sagt at dette vil Ås kommune ikke klare. 

Les mer: Det er riktig å legge ned Kroer skole

Utdanningsforbundet Ås har en rekke ganger pekt på det vi oppfatter som en lite hensiktsmessig skolestruktur i Ås. Det er liten tvil om at denne strukturen er dyr for Ås og Ås-skolen, noe hele Ås-skolen og elevene der må betale for. Dersom denne strukturen skal opprettholdes, så det mere penger inn i skolebudsjettet for å sikre alle elever i Ås-skolen et likeverdig og tilpasset skoletilbud.  

Utdanningsforbundet Ås ber nå om at du og ditt parti svarer på tre spørsmål om skole i Ås:

  • Vil du og ditt parti øke skolebudsjettet i Ås? Hvis ja, fra når?
  • Vil du og ditt parti ta det økonomiske ansvaret for at alle elever i Ås-skolen får et godt, likeverdig og tilrettelagt skoletilbud?
  • Hva vil du og ditt parti gå til valg på når det gjelder Ås-skolen ved kommunevalget i 2019?
Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags