Skytterlaget bestrider at kommunen har en sak når de hevder at vi har brutt forutsetningene i avtalene

Øivind Johnsen i Oppegård skytterlag.

Øivind Johnsen i Oppegård skytterlag.

Av
Artikkelen er over 1 år gammel

Tidligere denne uken skrev ØB om at kommunen sier opp leieavtalen med Oppegård skytterlag og krever at pistolbanen på Kurud stenger 1. februar. I dette innlegget svarer Øivind Johnsen i Oppegård skytterlag.

DEL

ytringJeg vil minne ordfører Sjøvold på det faktum at han også har en forpliktelse som ordfører å avveie og ivareta de 250 medlemmene i Oppegård skytterlag sine interesser i denne saken.

Som innbygger i Oppegård og medlem i Oppegårds eldste idrettslag er det tragisk og forstemmende og lese at ordfører Thomas Sjøvold (H) er godt fornøyd med å kunne gå til dette skrittet å si opp leieavtale med Oppegård skytterlag på Kurud.

«Vi har i lang tid prøvd å komme frem til løsninger som alle kan bli fornøyd med. Skytebanens nabo, Kjell Arne Bratli, foreslo for eksempel å bygge en innendørs skytebane. Skytterlaget aksepterte ikke det. Nå påpeker juristene mislighold, og nå skal banen opphøre. Skytingen skal ikke støye over 60 desibel. Det har også Fylkesmannen slått fast» kommenterer Sjøvold overfor ØB.

Et forsiktig anslag sier meg at kommunene nå har brukt opp mot en million kroner på eksterne advokater og støymålinger i denne saken. Interne kommunale sakskostnader kommer i tillegg.

Sjøvold tapte beredskapssaken og vil nå vise handlingskraft ved at han kan tvinge vekk skytterlaget i stedet for å bruke disse midlene konstruktivt til å bedre støysituasjonen for den eksisterende skytebanen på Kurud.

Kommuneadvokat Birkeland har bestilt og gjennomført eksterne støymålinger til 100 000 kr som ikke kan brukes til annet enn «synsing» fordi de ikke er gjennomført i henhold til den gjeldende prosedyre som er fastsatt i T-1442 /2016. Dette bekreftes eksplisitt i rapporten av firmaet som har gjennomført støyrapportene.

Fylkesmannens pålegg bekreftet ikke som Sjøvold påstår at støyen fra skytebanen overstiger 60dB, men at skytterlaget er pålagt å begrense vår organiserte aktivitet til kun ordinær skytetrening inntil lydnivået fra skyteaktiviteten er endelig avklart.

Skytterlagets advokat og vår støyekspert mener at det hele beror på en feilvurdering hos fylkesmannen og en beleilig bokstavelig tolkning en av uheldig uttalelse fra en saksbehandler hos miljødirektoratet uten saklig forankring i forskriftene for støyvurdering av skytebaner. Vedtaket er påklaget av skytterlagets advokat og til behandling hos fylkesmannen. Hvis fylkesmannen opprettholder sitt vedtak vil skytterlaget bringe det inn for sivilombudsmannen, fordi det åpenbart foreligger feil anvendelse av forskrifter og retningslinjer (T-1442/2016) for vurdering av støy fra skytebaner.

Kommuneadvokat Birkeland har over lenger tid engasjert eksterne advokater som har forsøkt seg med innkalling til «hemmelige møter» med tidligere styremedlemmer for å finne eventuelle argumenter som kan rette opp jobben han gjorde for kommunen da avtalen i sin tid ble utformet. Avtalen som sådan er meget gunstig for skytterlaget og har ingen avtalemessige begrensninger i skytterlagets aktivitetsnivå. Avtalen med Oppegård kommune gir skytterlaget nærmest blankofullmakt til å drive skytebanen på Kurud så lenge vi overholder støykravet gitt av forurensningsloven og nasjonale retningslinjer. Kommunens støybegrensninger er etablert etter at avtale ble signert. Begrensingene i skytetid er en frivillig ordning skytterlaget har inngått med kommunen i ettertid.

Sjøvold påstår at kommunen har foreslått løsninger som alle kan være fornøyd med. Det eneste konkrete forslaget skytterlaget har fått fra kommunen er at vi skal redusere vår virksomhet og fjerne alle våre muligheter til å skaffe skytterlaget inntekter ved å drive stevneaktivitet. Dette begrenser våre muligheter til å realisere ytterligere støyreduserende tiltak.

Forslaget fra Bratli om å flytte banen og bygge den inn ble i utgangspunktet positivt mottatt av skytterlaget. Men da skytterlaget ba Bratli om en skriftlig intensjonsavtale hvor våre interesser skulle sikres så hørte vi ingen ting. Fra Bratli kom på banen med sitt forslag har han gjentagende ganger muntlig forsikret oss om at han skulle «orden» nødvendige tiltak som reduserte lydbildet fra banen inntil ny skytebanen forelå.

Oppegård SL gjennomførte sommeren 2018 et større tiltak på skytebanen som har redusert reflekstøy til under kommunens krav på 60dB. Da var Bratli plutselig ikke lenger så ivrig og interessert i å bruke penger på skytterlaget. Og siden han ikke var villig til å bruke 250 000 (50% av regningen for tiltaket) og aldri har gitt skytterlaget noen skriftlig garanti for at han har intensjoner om å ivareta våre interesser, så skal man være rimelig blåøyd for å tro at han skal bruke anslagsvis 20 - 30 millioner på en skytehall hvor vi skulle få ubegrenset og gratis tilgang 3 dager i uka på lik linje som dagens aktivitet på Kurud banen. Skytterlaget signaliserte da at vi ikke lenger stolte på Bratli og hans planer og, at siden vi nå var innenfor gjeldene støykrav, ville forbli på eksisterende skytebane.

Bratli har jo ikke løftet en finger for å «redde» Oppegård Jegerforenings haglebane og vedtaket om nedleggelse bekrefter vel med all tydelighet hans intensjoner og hva som antagelig ville være vår skjebne også hvis vi skulle stole på hans ord i denne saken.

Skytterlaget bestrider at kommunen har en sak når de hevder at vi har brutt forutsetningene i avtalene og det vil fremtvinge at kommunen må prøve sin vurdering for en domstol. Sluttregningen for dette vil uansett falle på kommunen siden Skytterlaget nå er nær konkurs etter store utgifter til utbedring av banene, advokat og støyrådgivning.

Det er vel liten tvil om at den endelige regningen for denne saken vil beløpe seg på langt mer for Oppegårds beboere enn et konstruktivt alternativ hvor naboer og skytterlaget hadde fått en god permanent løsning som begge parter kunne akseptere.

Her hadde Oppegård kommune en gyllen mulighet for å leve opp til sin uttalte intensjon om at de skal være en kommune for alle ved å bruke våre felles midler konstruktivt til å bygge inn eksisterende skytebane, men har i stedet valgt å slå politisk mynt på en symbolsak og er i ferd med å skusle bort noen millioner kommunale kroner på en rettsak, dyre konsulenter og advokater for at Sjøvold skal kunne si seg fornøyd med han i alle fall klarte å fjerne Oppegårds eldste idrettslag; Oppegård skytterlag stiftet i 1886.

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags