Gå til sidens hovedinnhold

Den aller verste uken gjennom hele pandemien i Norge

Dyster rekord for dødsfall, samtidig som to nye varianter skaper bekymring.

All tvil er nå feid av banen: Den fjerde smittebølgen har blitt den med høyest smittepress så langt i i pandemien. I uke 45 ble 11.773 smittetilfeller av koronaviruset registrert i Norge, noe som er over 1500 flere enn toppuken i tredje smittebølge.

Det er samtidig en økning på 20 prosent fra forrige uke, skriver Nettavisen.

«Smittetrykket» er 417 per 100.000 blant uvaksinerte, mens det er 123 blant fullvaksinerte.

- Epidemien fortsetter å øke i omfang, særlig blant uvaksinerte barn og unge, som i liten grad blir alvorlig syke, men også blant de eldste. Antall nye innleggelser med covid-19 som hovedårsak fortsetter å stige, men i noe mindre grad enn foregående uker. Forrige uke ble det varslet om rekordmange utbrudd i sykehjem og sykehus, og vi ser også en klar stigning i antall dødsfall. Blant de eldste er situasjonen mer alvorlig enn den har vært i løpet av 2021, melder FHI.

Ny variant kan påvirke immuniteten

FHI påpeker at det nå sirkulerer to nye varianter av Delta-viruset som ser ut til å være enda mer smittsom:

- AY.4.2, undervarianten av deltavarianten som vi i Norge har størst utbredelse av i Trøndelag, er nå oppjustert av ECDC og vurderes nå til å være en Variant under Investigation (VOI) blant deltavarianter som i seg selv er Variant of Concern VOC. Denne varianten ser ut til å ha et smittefortrinn over andre deltavarianter. Det er også pågående spredning av deltavarianten med en potensielt viktig mutasjon som kan påvirke immunitet, S:E484Q, i Viken, skriver FHI i sin ukesrapport.

Vekst i alle grupper

Smitten ser nå ut til å bre seg i en mye bredere del av befolkningen enn tidligere, med vekst i alle aldersgrupper.

Og pilene peker fortsatt oppover: Tirsdag ble det satt ny rekord for en enkelt dag, da hele 2552 smittetilfeller ble registrert.

Ifølge FHI er reproduksjonstallet nå antatt å være rundt 1,3.

Stadig flere havner også på sykehus

Det er også en betydelig økning i antall covid-pasienter som havner på sykehus.

- Det er foreløpig rapportert om 158 nye pasienter i uke 45, etter 144 i uke 44. Tallene for siste uke forventes oppjustert. Det har vært en økende trend i aldersgruppen ≥65 år de siste fem ukene, med 89 nye pasienter innlagt i uke 45 sammenlignet med 30 i uke 41, og antallet i aldersgruppen ≥65 år er nå det høyeste registrert i 2021, melder FHI.

Samtidig faller antall nye pasienter på intensiven:

- Det er foreløpig rapportert om 24 nye pasienter innlagt i intensivavdeling i uke 45, etter 33 i uke 44.

60 prosent på sykehus er fullvaksinert

Trenden med fullvaksinerte på sykehus fortsetter:

- Vaksinasjonsstatus var tilgjengelig for 151 nye pasienter innlagt med covid-19 som hovedårsak i uke 45. Av disse var 57 (38 %) uvaksinert og 90 (60 %) fullvaksinert. De siste ukene har det vært økning i insidens spesielt hos dem over 75 år og for uvaksinerte 45-64 år. Blant 514 fullvaksinerte innlagt med covid-19 som hovedårsak fram til nå er medianalderen 77 år (nedre–øvre kvartil: 65-84), og 398 (77 %) tilhører risikogrupper med høy eller moderat risiko for alvorlig forløp av covid-19, melder FHI.

- Høy vaksinasjonsdekning bidrar til å bremse, men ikke stoppe smittespredningen. Med høy smittespredning i samfunnet, finner likevel viruset fram til dem som har risiko for alvorlig forløp og innleggelse, de uvaksinerte og de eldste. Det er nødvendig å minne alle uvaksinerte voksne om at vaksinasjon kan beskytte dem mot alvorlig sykdom. Oppfriskningsdosen til de eldste vaksinerte vil forhåpentligvis beskytte dem ytterligere, og kommunene må gjennomføre denne vaksineringen så snart som mulig. I tillegg må helsepersonell rundt disse eldre tilbys en oppfriskningsdose for å redusere faren for smitte til pasientene ytterligere, påpeker FHI.

Høyeste antall dødsfall i 2021

FHI melder også om en økning i dødsfall:

- Antall ukentlige dødsfall har vært økende de siste fire uker. Det er foreløpig registrert 38 covid-19 assosierte dødsfall i uke 45 etter 31 i uke 44. De siste 4 ukene var medianalderen på de døde 82 år (nedre-øvre kvartil: 76-90 år). Antall dødsfall i uke 45 er det høyeste registrert i 2021. De to siste ukene har antall dødsfall ved sykehjem og lignende institusjoner mer enn doblet seg, og det er nå flere dødsfall på slike institusjoner enn på sykehus.

Antall dødsfall er det høyeste som er registrert i 2021.

Nakstad: - Smittetall leder til økende innleggelser

– Dette viser at den økningen vi ser i smittetall leder til økende innleggelser på sykehus. I tillegg har sykehjemmene en økende belastning og mange ansette er hjemme pga luftveissykdom. Det er derfor viktig å snu smittetrenden slik at helsetjenesten får en bedre kapasitet til å behandle også andre pasienter en covid-19 pasienter, sier assisterende helsedirektør Espen Nakstad til Nettavisen.

Kommentarer til denne saken