Vi har et tilbud til deg. Prøv ØB+ og få tilgang til alt på ØB.no i åtte uker for kun 99 kroner.

ÅS: Ved årsskiftet kunngjorde Inger Rosenfeld planer om å endre strukturen i bedriften Den Blinde Ku som hun har bygget opp. Franchisetakere skulle komme inn og ta over driften av utsalgene i Ås, Strømmen og Mathallen i Oslo. Nå varsler Inger Rosenfeld at kontrakten med franchisetakerne i Ås er hevet. 

- Vi har med stor sorg sett oss nødt til å heve avtalene med franchisetakerne i Ås. Dette gjør vi etter at vi i lang tid har forsøkt å forhandle med dem for å bringe driften tilbake i tråd med vår satsing på en lokalmatkjede, sier Inger Rosenfeld til Ås Avis.

Anita Rochmann i Jo’Anita AS som har drevet Den Blinde Ku i Ås som franchise siden januar, bestrider uttalelsene til Rosenfeld. Hun sier til Ås Avis at måten Inger Rosenfeld har drevet Den Blinde Ku på har gjort det vanskelig for dem.

- De skylder penger overalt og har ingen kreditt. Når vi må drive under navnet Den blinde Ku setter det oss i en vanskelig situasjon. Vi har brukt flere hundre tusen på å kjøpe oss inn et merkenavn som bare gir oss problemer, sier Rochmann.

Vi har med stor sorg sett oss nødt til å heve avtalene med franchisetakerne i Ås. Dette gjør vi etter at vi i lang tid har forsøkt å forhandle med dem for å bringe driften tilbake i tråd med vår satsing på en lokalmatkjede

Inger Rosenfeld

 

Uenige om kontrakten

Inger Rosenfeld mener franchisetakerne i Ås har brutt kontrakten på flere punkter. Anita Rochmann mener på sin side at det er Inger Rosenfeld og Den blinde Ku som ikke har forholdt seg til kontrakten.

- I kontrakten la vi vekt på at butikkene skulle drives under vårt velkjente navn. Det skulle selges oster fra vårt meieri, og i tillegg andre gårdsproduserte oster og enkelte importerte oster. Kontrakten åpnet for at ostesalget kunne suppleres med annen kvalitetsmat som kjøtt og fisk, helst lokalprodusert, sier Rosenfeld.

Nå mener Den Blinde Ku at avtalen ikke har blitt overholdt. Rosenfeld sier blant annet at franchisetakerne ønsket å fase ut salget av ost, kjøtt og fisk, til fordel for å satse på ren kafèdrift og catering. Dette er opplagt i strid med kontrakten, mener Rosenfeld.

- De delte dessverre ikke vår entusiasme for våre oster og annen lokalmat som vårt konsept bygger på. Et slikt engasjement er avgjørende for at kjeden vår skal fungere som forutsatt. Vi ønsket å bygge opp en ferskvarebutikk med mange lokale produkter, slik Ås-folk har ønsket seg. Derfor er det ekstra vondt for oss at dette skjer med utsalget i Ås, sier hun.

Moren til Den Blinde Ku takker for seg

Gale påstander

Anita Rochmann bestrider også disse påstandene.

- Vi selger fortsatt mye ost. Kontrakten har pålagt oss å selge kjøtt og fisk, så dette er direkte feil.

Rochmann mener også at Den blinde Ku ikke har oppfylt sin del av avtalen.

- Vi betaler fem prosent av omsetningen i franchiseavgift. For det skulle vi få støtte og opplæring av ansatte. Det har vi ikke fått. Det virker på meg som om de ikke har hatt noe ønske om at dette skulle gå bra. Rosenfeld har ikke tatt inn over seg at hun ikke driver dette stedet lenger. Hun har kommet inn for å rette på ansatte og ikke oppført seg slik en franchisegiver skal, sier Rochmann.

De skylder penger over alt og har ingen kreditt. Når vi må drive under navnet Den blinde Ku setter det oss i en vanskelig situasjon.

Anita Rochmann

 

Driver videre under eget navn

Da franchisetakerne overtok driften i januar fikk de også drive videre med den gamle skjenkebevillingen i tre måneder. Dette er vanlig praksis slik at de nye driverne kan få tid til å få godkjent alle kravene som må til for å få egen skjenkebevilling. Rosenfeld påstår at franchisetakerne fremdeles ikke har fått en ny servering- og skjenkebevilling. Det mener hun er enda et klart brudd på kontrakten. Rochmann sier at de har bevillinger i orden og at det Rosenfeld sier er usant.

- Nå får de ikke lenger bruke vår bevilling og det er opp til kommunen hva de kan gjøre videre. Hva de tenker å gjøre nå, vet jeg ikke, sier Rosenfeld.

Anita Rochmann sier at de har serveringsbevilling og har søknad om skjenkebevilling inne til behandling hos kommunen. De ønsker å drive videre i de samme lokalene.

- Dette er en sak mellom oss og kommunen, men jeg vil si at dette har vi god kontroll på, uttaler hun. Nå skal vi drive videre under vårt eget navn, sier hun.

Usikker fremtid

Tvisten har nå blitt en sak for partenes advokater. Siden avtalen nå er hevet kan det ikke lenger drives under navnet Den Blinde Ku i Ås. Hva som skjer videre er Rosenfeld usikker på.

- De har ikke villet møte oss for å diskutere saken. De kan ikke bruke vårt navn og logo. På en annen side er det de som sitter på leieavtalen med gårdeier, så de kan fortsatt være i lokalet. Det hele er veldig bittert, sier hun.

Anita Rochmann og Jo’Anita AS mener på sin side at det uansett gikk mot et brudd. De mener Den Blinde Ku ikke har opptrådt redelig.

- I starten var vi veldig stolte over at vi hadde fått franchiseavtalen med Den Blinde Ku. Nå mener vi at vi signerte kontrakten under falske premisser. Det stemmer heller ikke at vi ikke har villet møte dem. Vi har hatt flere møter med dem, avslutter hun.