Gå til sidens hovedinnhold

Denne arbeidskonflikten handlet om den norske velferdsstatens fremtid – intet mindre og intet mer

Tvungen lønnsnemnd i konflikten mellom UNIO og KS er altså et faktum. KS må ha lett med lys og lykte for å finne en måte til å fremprovosere en lønnsnemnd. Og det klarte de, dessverre.

Meninger Dette er et debattinnlegg. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.

Det KS derimot ikke har klart, er å vinne opinionen. En klar majoritet har forstått hva denne arbeidskonflikten egentlig handlet om, den norske velferdsstatens fremtid – intet mindre og intet mer! KS har ikke vært interessert i å få en løsning på streiken, KS har kun vært interessert i å få en slutt på den – for enhver pris. Dette er lite forenelig med de spillereglene som til vanlig praktiseres i norsk arbeidsliv, og det er en trussel mot streikeretten i offentlig sektor og mot streikeinstituttet i det store og hele.

Streiken handlet om alvorlig mangel på sykepleiere og på ansatte i pleie og omsorgssektoren. Streiken handlet om alvorlig mangel på lærere i barnehage og skole. Streiken handlet om manglende rekruttering til, og økende frafall, i de samme yrkesgruppene. Streiken handlet om et stadig mer alvorlig samfunnsproblem. UNIO tar ansvar for å få til en løsning på dette problemet. KS på sin side verken erkjenner eller innser at dette er et samfunnsproblem, et samfunnsproblem KS er helt nødt til å gjøre sitt til for å løse. Dersom KS ikke bidrar, så har KS mistet enhver legitimitet som forhandlingsmotpart og som samfunnsaktør. Det vil forhåpentligvis KS sine medlemmer, kommunene, innse.

UNIO står etter streiken sterkere og mer samlet enn noen gang. Samholdet innad i UNIO har vært forbilledlig. Vi vet også at vi har en enorm støtte når vi påpeker at mangel på kvalifiserte arbeidstagere i helse, pleie, omsorg, barnehage og skole allerede er et reelt samfunnsproblem og at problemet bare vokser. Våre medlemmer, i UNIO og i Utdanningsforbundet, er klare til å ta kampen for det norske samfunnet videre, i første omgang ved hovedoppgjøret i 2022.

Til slutt en stor og varm takk til UNIO-medlemmene som sto i fremste rekke under streiken – Bærum, Drammen, Fredrikstad, for å nevne noen. Vi andre er klare til å stå først og i front når og hvis det skulle bli nødvendig.

Kommentarer til denne saken