Denne barnehagen på Nordby koster 82 millioner kroner. I løpet av 2020 står den ferdig

Den nye barnehagen til 82 millioner kroner skal stå ferdig i løpet av 2020.