Denne boligen ble solgt for 11 millioner – sjekk alle salg i Ski

Eiendomsoverdragelsene for Ski kommune i august.