Denne veien i Vestby er markert som trafikkfarlig, men er langt ned på prioriteringslisten i fylket

Deler av Fylkesvei 2 gjennom Vestby er merket som trafikkfarlig i kart. Veien havner likevel langt ned på lista over prioriterte veier i fylket, grunnet få myke trafikanter.