Departementet kaller inn til krisemøte: Krever svar om både togkaos og buss for tog på Østfoldbanen

Innen torsdag skal Samferdselsdepartementet fått svar fra Jernbanedirektoratet om buss for tog og forsinkelser etter sommerferien. På fredag kalles toppene i jernbane-Norge inn til møte.