BRANT: I denne reportasjen tar vi deg med tilbake til en av tiårets største hendelser i Nordre Follo, nemlig brannen på Tårnåsen skole.
Bjørn V. Sandness

Der elevene lekte og lærte, var det nå aske igjen – bli med tilbake til 16. mars 2010 – dagen da Tårnåsen skole brant ned til grunnen

Vi skal straks inn i et nytt tiår, og det er nok mange hendelser som har preget tiåret som folk vil huske. Men det er spesielt en hendelse i Oppegård som det fortsatt snakkes om, og som fortsatt ligger sterkt i folks minne, nemlig 16. mars 2010 – dagen da Tårnåsen skole brant ned til grunnen.
Publisert