↓ Dette er en kommersiell tjeneste fra Amedia Marked
 
Hjemmeside Telefon Adresser

På nettet

Send epost

Telefon

928 93 724

Besøksadresse

Rosenholmveien 8
1252 OSLO
  1. Beskrivelse

TREFELLING I OSLO OSLO TREFELLING

Oso Trefelling utfører alle typer oppdrag innen trefelling, og utfører alt arbeid sikkert og forsvarlig, som oftest med hjelp av klatreteknikker, men også innimellom ved bruk av lift. Vi feller og beskjærer trær nær ledningsnett, hus og bebyggelse og lignende med fullt ansvar for det arbeidet vi utfører. For vår egen og din som kunde sin sikkerhet er vi ansvarsforsikret for inntil 10. millioner kroner.

Vi har ved lang fartstid i bransjen nødvendig erfaring og kunnskap for sikker felling av trær, med tanke på bygninger i område, treet i seg selv og for oss som utfører selve fellingen. Vi bruker alltid påkrevde verneutstyr på de forskjellige jobbene.

 

FLISHUGGING I OSLO OSLO TREFELLING

Når et tre eller busker er felt og kuttet ned, er det alltid mye kvist som ligger igjen. En fin måte å bli kvitt det på, er å hugge det opp. Oslo Trefelling utfører flis- eller grenhugging. Mindre grener blir da malt opp til småflis, som igjen er et bra alternativ til bark i bed og under busker og hekker. I tillegg kan flisene brukes som strø i kompost. Dersom du ikke ønsker å bruke flisen selv, kan vi tilby bortkjøring av dette.

Flishugging er en effektiv metode å fjerne grener og kvister som er for små til å benyttes som ved og brensel.

 

BORTKJØRING AV HAGEAVFALL OSLO TREFELLING

Etter en skikkelig opprydding i hagen, for eksempel med beskjæring av busker, trær og hekk, eller luking og annet vedlikehold, hoper det seg fort opp mye hageavfall som kan være vanskelig å bli kvitt om man ikke har nødvendig bil, henger eller lignende.

Oslo Trefelling kjører bort alt av trær, busker og annet hageavfall.

For oss er intet oppdrag for stort eller for lite.

 

VEDKAPPING OSLO TREFELLING

Har du trær eller annet på tomten din som hadde gjort seg mye bedre i en ovn en kald vinterdag? Orker du ikke selv å starte på den store vedkappingen? Oslo Trefelling sørger for vedkapping og har nødvendig utstyr og verktøy for en sikker utført jobb. Vi kapper opp i ønsket lengde og størrelse, og fyller vedsekker i fra for eksempel 40 liter til 1000 liter, 1fm3 (fastkubikkmeter).

Hør med oss for å få et prisoverslag eller nærmere informasjon om hva vi kan bistå med for å dekke ditt behov og ønske.

 

BESKJÆRING UTFØRT AV OSLO TREFELLING

Den beste tiden for beskjæring
På den tiden av året når plantene er mest aktive, er de også i best kondisjon. Akkurat som andre levende vesener kan også planter klare kirurgiske inngrep best når de er i toppform og alle fysiologiske systemer er aktive. Den beste tiden for beskjæring av planter er derfor høysommer og tidlig høst. All beskjæring burde derfor bli gjort på denne tiden når plantene trives og er fulle av aktivitet. Gjennom røttene tar de opp vann som blir ledet rundt til alle deler av planten, og i trekronens millioner av blad produserer planten sin egen næring og energi gjennom fotosyntesen ved hjelp av sollys og karbondioksid. Dette skjer i så rikt monn at en god del dessuten kan spares til neste vår.

Margstrålene inne i stammen er spiskammeret som lagrer næring til knoppsprett og utvikling av nye blad. Tilveksten er sterk på denne tiden av sesongen, og dermed også evnen til å danne sår vev, kallus, som beskyttelse for nye sår flater.

Når frukttrærne bugner av frukt, og greinene er dekket av blad som hindrer oss i å se inn i trekronen eller busken, så ta det med ro. Det finnes også andre årstider som er gode for beskjæring. Derimot bør du ta sikte på å beskjære gamle og svake planter på denne tiden, og likeens de plantene som du er ekstra redd for. Tuntrær og planter som ikke er helt hardføre, må du holde et øye: med også om sommeren og tidlig på høsten.

Den nest beste tiden for beskjæring
Den tiden av året når plantene er i hvile er også velegnet for beskjæringsarbeid, for pasienten er jo i dyp søvn. Høsten og seinvinteren kan derfor gi mange gode muligheter for fine dager med beskjæring i hagen.

Lauvet er falt av, og det er lett å se hva som må gjøres. For enkelte planteslag er høstskjæring å anbefale, mens for noen er det nesten en forutsetning for at de skal trives også i fremtiden. Planter av Prunus slekta, som kirsebær, moreller og plommer, er det mest gunstig å beskjære rett etter innhøsting, men før bladene er falt av. Grunnen er at bakterier som gir opphav til gummiflod, kvaeliknende klumper på greiner og frukter, lett kan trenge inn gjennom ferske snitt sår etter vinterskjæring. Bjørk. lønn, valnøtt, morbær, agnbøk og vinranke er såkalte blødere. Hvis vi må beskjære en slik plante, må det nødvendigvis skje om høsten.

Beskjæring om våren kan føre til at den begynner å blø og at store deler av næringen aldri kommer planten til gode, men renner ut gjennom snittflatene.

Den verste tiden for beskjæring
Heldigvis er det slik at det aller dårligste tidspunktet for beskjæring også er den mest hektiske perioden for alt annet som skal gjøres i hagen, nemlig om våren. Om våren har plantene store oppgaver med knopper som skal sprette, blader som skal folde seg ut og blomster som skal åpne seg, og for å klare dette trenger plantene masse energi. Denne ble produsert allerede sommeren før, og ligger nå lagret blant annet i margstrålene. Før de nye bladene er utviklet og fotosyntesen kommer i gang igjen, er dette den eneste energien plantene har tilgang på. Den rekker nok til for vårens store arbeidsoppgaver, men trolig ikke for å lege sårskader etter sag og hagesaks som måtte komme. Slike oppgaver må planten vente med, og i mellomtiden er snittflatene svært utsatte områder. Derfor liker de ved aktive plantene å få være i fred nettopp på denne tiden av året.