↓ Dette er en kommersiell tjeneste fra Amedia Marked
 
Hjemmeside Telefon Adresser

På nettet

Send epost

Telefon

66 81 79 00

Besøksadresse

Rosenholmveien 25
1414 TROLLÅSEN
  1. Beskrivelse

Velkommen til Revisorgruppen!
 
RevisorGruppen Mæland & Østbye AS (tidligere Mæland og Østbye Revisjon AS) ble stiftet i 1993 med Lars Håkon Mæland og Knut Østbye som ansvarlige partnere, etter at disse hadde drevet revisjonsvirksomhet sammen siden 1982. Jan Willem van Woensel Kooy ble partner i 2006. Vi ble med i det faglige samarbeidet i Revinor i 1999, som senere ble slått sammen med og videreført i RevisorGruppen i 2003.
Våre kontorer i Rosenholm Campus ligger rett ved bygrensa mellom Oslo og Oppegård, like ved E18 (Mosseveien).
Våre statsautoriserte og registrerte revisorer og høyskolekandidater representerer bred erfaring og mye kunnskap fra mange typer virksomheter, bransjer, selskaps- og organisasjonsformer. Vi betjener små og mellomstore selskaper i hele Oslo og Østlandsområdet. I tillegg har vi bred erfaring med organisasjoner, ideelle foreninger, forbund og stiftelser.
 
RevisorGruppen er et nettverk av selvstendige revisjonsfirmaer. Ved å være forankret i mange byer og tettsteder, kjenner vi lokale utfordringer, samtidig som vi alltid er lett tilgjengelige for deg. Gjennom vårt nettverk får vi sammen styrke og kompetanse til å betjene større nasjonale kunder. Dermed kan vi drive effektivt, ha nødvendig kompetanse og kapasitet til å være både nær deg og stor nok for de største utfordringer. Vår visjon er å være stor nok sammen.
I RevisorGruppen legger vi stor vekt på at kundene våre skal føle seg trygge. Kundene våre skal føle seg trygge på oss, og vi skal føle oss trygge på kundene våre. Dette tror vi at vi oppnår på en best mulig måte ved at vi har et nært og godt samarbeid. Ansvarlig revisor er aktiv deltager i den revisjonen og rådgivningen som blir utført. Det skal alltid være lett for kundene våre å kommunisere direkte med medarbeidere og partnere. Vi har et utstrakt kontaktnett mot advokater og regnskapsførere som vi vet holder høy kvalitet. Vi kan derfor formidle viktige og gode kontakter innen disse fagfeltene til våre kunder.
 
Vi er opptatt av:

  • Troverdighet
  • Omsorg
  • Sosial samvittighet