↓ Dette er en kommersiell tjeneste fra Amedia Marked
 
Hjemmeside Telefon Adresser

På nettet

Send epost

Telefon

917 57 306
911 09 277

Besøksadresse

Heer alle 1B
1445 DRØBAK
  1. Beskrivelse

Skoglund & Haukeland AS

Vi er et selskap med kompetanse innen trefelling/trepleie. Vi utfører alt med trær, fra planting, beskjæring, felling (seksjonsfelling), bortkjøring, oppryddling, fliskutting, stubbfresing, vedkløyving og mer.

Trefelling og trepleiefirmaet Skoglund & Haukeland AS er et selskap med god kompetanse innen faget. Selskapet har i dag to ansatte: Tore Skoglund og Randulf Haukeland.

Begge har utdannelse innen faget og har avlagt en europeisk sertifiseringseksamen (European Tree Worker) som gjelder for trepleiere (arborister). Vi innehar derfor god fagkunnskap som kreves for oppdrag i mange europeiske land.

Ved å bruke oss er du derfor sikret kvalitet og et trygt og godt resultat da vi innehar god fagkunnskap, har mye erfaring og bruker riktig utstyr for oppdraget.

Sertifikatet European Tree Worker utstedes av European Arboricultural Council (ECA).

Vi har drevet med trefelling/trepleie på heltid siden 2003. Før den tid drev vi firmaet på deltid ved siden av vårt arbeid i elverksbransjen. Vi har begge arbeidet som linjemontører i mange år og deltatt i vaktordninger. Denne jobben har gitt oss mye god erfaring med bruk av motorsag under svært vanskelige, og tildels farlige situasjoner ved uvær, vindfall osv. Vi er derfor særdeles godt kvalifiserte for oppdrag med felling eller beskjæring av trær som ligger nær strømførende ledninger, og vet da hva vi kan tillate oss. Vi innehar montørsertifikat for høyspenning og lavspenning. Våre oppdrag er rettet mot privatpersoner, bedrifter, offentlige etater og netteiere (elforsyning).

Vi holder til i Drøbak og tar oppdrag rundt i sentrale Østlandsområdet og der det er ønskelig å benytte oss. Hovedområde er Follo, Østfold, Oslo og Akershus.