↓ Dette er en kommersiell tjeneste fra Amedia Marked
Hjemmeside Telefon Adresser

På nettet

Send epost

Telefon

64 85 15 00

Besøksadresse

Idrettsveien 9
1400 SKI
 1. Beskrivelse

Velkommen til Pedersen & Skogholt AS!

Pedersen & Skogholt er et statsautorisert revisjonsselskap med 18 ansatte. Selskapet har et meget kvalifisert personale med 6 statsautoriserte og 5 registrerte revisorer. I tillegg innehar 10 av selskapets ansatte autorisasjon som regnskapsfører. Selskapet har gradvis vokst fra et enmannsforetak i 1962 til å bli Follos eldste og største revisjonsselskap.

Kundeporteføljen består av ca 400 selskaper fra enmannsforetak til  mellomstore norske bedrifter. Hovedtyngden av vår kundemasse ligger i Follo.  Med at vi har hovedkontor i Ski og avdelingskontor i Askim, kan vi nå bedre dekke hele Østfoldområdet. Vi har også en betydelig andel av vår kundeportefølje lokalisert i Oslo og i deler av Østfold. Kundenes virksomheter spenner over de fleste bransjer, og vår kompetanse er bygget i samspill med disse gjennom 50 år.

Vi har som mål at våre tjenester skal gi verdi utover revisjonsberetningen. Det er viktig for oss å gjøre arbeidsprosessen så effektiv og kundetilpasset som mulig. Gjennom jobben vi gjør avdekker vi hvordan din virksomhet kan redusere kostnader og bli mer effektiv.

REVISJON GIR TROVERDIGHET

Å ha en dyktig revisor betyr at du kan konsentrere deg om å drive virksomheten og at du kan kjenne deg tryggere på dine avgjørelser - du får hjelp til å begrense risikoen. 

Feil og uheldige beslutninger vil oftere bli oppdaget og kan rettes. Revisjon setter deg i bedre stand til å unngå fallgruver og utnytte muligheter.

FORTRINN VED Å BRUKE PEDERSEN & SKOGHOLT:

 • Lokalt statsautorisert revisjonsselskap
 • Kort reisevei gir rimeligere revisjon
 • Meget god service med høy kompetanse
 • Lett tilgjengelighet til både medarbeider og partner
 • Flat organisasjon med korte kommandolinjer
 • Stabil og lokal arbeidskraft
 • Stort spekter av tilleggstjenester utover revisjon
 • Meget godt nettverk i næringslivet
 • Driver også autorisert regnskapsførerselskap

REVISJON GIR DEG:

 • Tillit hos kunder, leverandører, samarbeidspartnere, långivere og andre du er avhengig av.
 • Ryddighet i foretaket og økt kvalitet i regnskapsføringen.
 • Kvalitetssikring av skatte- og avgiftsrapporteringen.
 • En kvalifisert ressursperson som kan utarbeide årsregnskapet og selvangivelsen.
 • Liten risiko for at eiere og lederen får ubehaglige overraskelser.
 • Kontroll med at selskapet følger regler som har betydning for å beholde offentlige godkjenninger.
 • Enkel tilgang på en kompetent sparringspartner som kjenner virksomheten.