↓ Dette er en kommersiell tjeneste fra Amedia Marked
Hjemmeside Telefon Adresser

På nettet

Send epost

Telefon

64 85 88 90

Besøksadresse

Torgveien 4
1400 SKI
 1. Beskrivelse

Velkommen til Folloadvokatene!
 
Alminnelig praksis, privatrett, strafferett, forretningsjuss, forhandlinger, mekling og prosedyre

Folloadvokatene:
Espen B. Kolding: Familierett, arv/ skifte, barnevern, fast eiendom og boligrett
Lisbeth Bøhler: Familie-, arve- og skifterett. Fast eiendom
Mirén K. Gundersen: Strafferett, bistandsadv. og forsvarer. Barnerett. Familierett.
Mariann Barlie: Arbeidsrett og entrepriserett som spesialfag. Har i tillegg god erfaring med arv, skifte og familiesaker, samt fast eiendoms rettsforhold.

 • Arbeidsrett
 • Arverett (generasjonsskifte)
 • Barnevernrett
 • Bistandsadvokat i straffesaker
 • Boligrett og husleierett
 • Entrepriserett
 • Erstatningsrett
 • Eiendomsmekling
 • Familierett og barnefordeling
 • Fast eiendoms rettsforhold
 • Forsikringsrett
 • Forsvarer i straffesaker
 • Forvaltningsrett
 • Fri rettshjelp
 • Hjelpeverge for personer med særskilte utfordringer
 • Kjøpsrett
 • Kontraktsrett
 • Pengekravsrett
 • Selskapsrett
 • Sivilprosess
 • Strafferett
 • Trygderett