↓ Dette er en kommersiell tjeneste fra Amedia Marked
Hjemmeside Telefon Adresser

På nettet

Send epost

Telefon

64 00 39 00

Besøksadresse

Idrettsveien 5
1401 SKI
 1. Beskrivelse

Advokatkollegium har kontorer sentralt i Ski sentrum. Advokatkollegium er veletablert i Ski med historie tilbake til 1960-tallet. 

I dag består advokatkontoret av 6 advokater samt 3 advokatassistenter. 

 Våre advokater tar saker innenfor alle saksområder fra enkel rådgivning til kompliserte prosedyreoppdrag.

 

Hvem kan få hjelp hos Advokatkollegium ?

Våre advokater bistår bedriftsklienter, privatklienter, bransjeorganisasjoner, foreninger og idrettslag. Advokatene utfører også oppdrag for det offentlige - herunder blant annet i form av bostyreroppdrag og forsvareroppdrag for Follo tingrett og Borgarting lagmannsrett.

Alle er velkommen til å ta kontakt for en uforpliktende saksvurdering.

 

Rettsområder

Advokatene i Advokatkollegium bistår både privatpersoner, næringsdrivende og andre innen de fleste saksområder, herunder:

 • Bolig- og husleierett
 • Erstatningsrett
 • Familie / arv / skifte
 • Fast eiendoms rettsforhold
 • Forbrukerrett
 • Forretningsjus
 • Forsikringsrett
 • Forvaltningsrett
 • Immaterialrett
 • Inkasso
 • IT
 • Konkurranserett
 • Konkurs, gjeldsforhandling og insolvens
 • Kontrakts- og entrepriserett
 • Panterett, kausjons- og garantirett
 • Plan- og byningsrett
 • Personskadeerstatning
 • Selskapsrett og transaksjoner
 • Sivilprosess og prosedyre
 • Skatte- og avgiftsrett
 • Strafferett
 • Trygde- og sosialrett 
 • Arbeidsrett

 

Medarbeidere

Advokatkollegium har kontorer sentralt i Ski sentrum. Advokatkollegium er veletablert i Ski med historie tilbake til 1960-tallet. 

I dag består advokatkontoret av 5 advokater samt 3 advokatassistenter. Våre advokater tar saker innenfor alle saksområder fra enkel rådgivning til kompliserte prosedyreoppdrag.

 

For mer informasjon om den enkelte medarbeider, se vår hjemmeside