↓ Dette er en kommersiell tjeneste fra Amedia Marked
Hjemmeside Telefon Adresser

På nettet

Send epost

Telefon

64 87 45 01

Besøksadresse

Verkstedveien 25
1400 SKI
  1. Beskrivelse

Vi er et lokalt firma som selger diesel og boligvarme i Follo-regionen og i nærliggende deler av Oslo og Østfold. Våre kunder er jordbruk, entreprenører, industri og private.
Vi leverer raskt og effektivt DER DU ER til LAVE PRISER!

Vi leverer:
Diesel (med og uten «avgift»)

Fyringsolje (Standard, PLUSS og EKSTRA)

Parafin

Service på varmeanlegg. (Privat og jordbruk.)

30 års erfaring.

Faste avtaler om fylletidspunkt gjennom hele året.

Ta kontakt for mer informasjon og priser.