↓ Dette er en kommersiell tjeneste fra Amedia Marked
 
Hjemmeside Telefon Adresser

På nettet

Send epost

Telefon

24 02 20 20

Besøksadresse

Seiersten Sentrum 3
1443 DRØBAK
  1. Beskrivelse

Austin Lyngmyr & Co Advokatfirma

Lokal forankring, med kontor i Drøbak og Oslo, men advokatbistand også på landsbasis.

 

Advokattjenester

Vi har spesialisert oss på forbrukersaker, og dekker de aller fleste saksområder.

  • Kjøpt bolig med skjulte feil og mangler? 
  • Har naboen hugget et eller flere trær på din tomt?
  • Har du kjøpt bil eller båt med feil og mangler?
  • Er du i konflikt med naboen ang tomtegrense eller seksjonering?
  • Ønsker du heve et kjøp?
  • Er du usaklig oppsagt på jobb? 

 

Gratis førstevurdering av din sak: Ta kontakt på post@aladvokat.no eller via kontaktskjema på nettsidene. Vi sjekker alltid om du kan få mye av advokatutgiftene dekket, slik at utgiftene skal bli så gunstige for deg som mulig.

 

ARBEIDSOMRÅDER:

BOLIG OG EIENDOM - NABOFORHOLD - ARBEID OG ARBEIDSFORHOLD - HEVE KJØP - BIL OG BÅT - BOBIL OG CAMPINGVOGN - FORSIKRING OG ERSTATNING - AVTALE OG KONTRAKT 

Ønsker du å lære mer, les mer på: advokatveiledning.no