↓ Dette er en kommersiell tjeneste fra Amedia Marked
Hjemmeside Telefon Adresser

På nettet

Send epost

Telefon

64 85 94 40

Besøksadresse

Sentrumveien 6A
1400 SKI
  1. Beskrivelse

Gaffoco Advokatfirma DA driver advokatvirksomhet og har kontor  Sentrumveien 6A, 1400 Ski .

Vi tilbyr juridisk bistand til privatpersoner og små og mellomstore bedrifter både ved å gi råd og ved å føre saker for retten. De fleste av våre klienter befinner seg i Follo. Vi har også klienter i Oslo og i Østfold. Saker som gjelder tilstanden til fast eiendom i Norge, prosederer vi for retten i det distriktet der eiendommen ligger.

Vår erfaring viser at mange søker advokatbistand først etter at en konflikt har blitt tilspisset. Vi ser ofte at vi kunne ha avverget ubehageligheter og redusert kostnader, om vi hadde blitt kontaktet på et tidligere tidspunkt. 

God juridisk rådgiving på et tidlig stadium bidrar til klargjøring av avtalepartenes plikter og bedre sikring av rettigheter og dokumentasjon (bevis).

Vi legger vekt på at klientene skal føle trygghet for god rådgivning og oppfølgning og legger stor vekt på utredning av faktum som grunnlag for rettsanvendelsen og for våre råd. Derved får vi oftere gjennomslag for konstruktive løsninger og avverger unødvendige kostnader.

Vi påtar oss saker over et bredt sammensatt fagfelt, se Bistand til private og Bistand til næringslivet.