↓ Dette er en kommersiell tjeneste fra Amedia Marked
 
Hjemmeside Telefon Adresser

På nettet

Send epost

Telefon

905 29 038

Besøksadresse

Sentrumveien 6A
1400 SKI
 1. Beskrivelse

Velkommen til oss!

Advokatfirmaet Engeseth AS består av 2 advokater som fra 1. Juli 2014 er en del av advokatfellesskapet Graffoco i Ski.
Graffoco består av 5 deltagende advokater .
Som deltaker i advokatfellesskapet kan vi yte enda bedre service til våre klienter.
Vi er sentralt beliggende i Ski, og har også et representasjonskontor i Kongsberg. Kontoret praktiserer allmenn juss og bistår både privatpersoner og næringsliv.
 
Arbeidsområder:

 • Familierett, barnefordeling, samvær
 • Arv
 • Bodeling for gifte personer og samboere
 • Trygderett og barnevern
 • Strafferett
 • Fast eiendoms rettsforhold
 • Mangler ved fast eiendom
 • Organisering og bistand ved tvister i borettslag og sameier
 • Tomtefeste og veirett
 • Arbeidsrett
 • Forsikringsrett og erstatning
 • Fast eiendom i Sverige, fritidseiendommer