↓ Dette er en kommersiell tjeneste fra Amedia Marked
Hjemmeside Telefon Adresser

På nettet

Send epost

Telefon

64 87 37 10

Besøksadresse

Sanderveien 2
1400 SKI
  1. Beskrivelse

 

Velkommen til Ski Trafikkskole

Ski Trafikkskole ble etablert i 1987 av eier og faglig leder Thore Kjell Melhus.
Thore tok trafikklærerutdannelsen ved Statens trafikklærerskole( STLS), nå Høgskolen i Nord- Trøndelag (HiNT), i 1978 og har jobbet som trafikklærer siden endt utdannelse.
Thore har lang erfaring med opplæring på moped, motorsykkel og personbil, og han er godkjent innen førstehjelpsundervisning.
Gunnar Kristoffersen er utdannet trafikklærer ved Høgskolen i Nord- Trøndelag (HiNT). Han er godkjent for opplæring på personbil og innen førstehjelpsundervisning.
Ski Trafikkskole er medlem av ATL- autoriserte trafikkskolers landsforening (www.atl.no).

VI TILBYR OPPLÆRING I:

 

  • Trafikalt grunnkurs
  • Førstehjelpskurs
  • Mørkedemonstrasjonskurs
  • Personbil (klasse B)
  • Personbil, automatgir

* Vi tilbyr undervisning på engelsk

Vi har kontor i Sanderveien 2, i Ski sentrum, hvor vi deler kontor og samarbeider med Nybøe Trafikkskole.

Kontakt oss:
Kontoretlf : 64 87 37 10
Trafikklærer Thore Kjell Melhus: Mobil 900 22 385
Trafikklærer Gunnar Kristoffersen: Mobil 902 20 910