↓ Dette er en kommersiell tjeneste fra Amedia Marked
 
Hjemmeside Telefon Adresser

På nettet

Send epost

Telefon

900 35 251

Besøksadresse

Drøbakveien 191
1433 ÅS
  1. Beskrivelse

Drøbakveien Jord er distriktets største leverandør av jordbearbeidede produkter.

Siden 1988 har vi gravd utallige tomter, planert med fyllmasser og matjord.

Vårt mål er fornøyde kunder. Så langt har vi levert mer enn 20 000 lass med soldet matjord i Oslo-området og opplever stor vekst i flere områder av virksomheten. 

Vi viderefører tradisjonen med gjenvinning av masser, og øker samtidig fokuset på å omstrukturere hele bedriften inn i det grønne skiftet. Vi har knyttet til oss spisskompetanse på ulike områder, spesielt innenfor miljø, HMS og kvalitetssystemer.

Vi jobber kontinuerlig med å utvikle bedriften.

Vi er opptatt av miljø og vil bidra så godt vi kan gjennom et fornuftig gjenvinningssystem.