↓ Dette er en kommersiell tjeneste fra Amedia Marked
 

Korpushelse

Hjemmeside Telefon Adresser

På nettet

Send epost

Telefon

976 03 528

Besøksadresse

Parkveien 49
1405 LANGHUS
 1. Beskrivelse

Korpushelse

Tjenestetilbud: hjemmesykepleie og fysioterapi

 

Ønsker du privat sykepleier/fysioterapeut hjem til deg selv? Vi tilpasser oss dine behov og ønsker. Enten du trenger regelmessig hjemmesykepleie eller det oppstår et akutt behov. Privat Omsorgstjeneste bistår også med opptrening, opplæring og rehabilitering av daglige gjøremål etter hjemkomst fra sykehuset. Vår hjemmesykepleie har høy kompetanse og kvalitet. Privat Omsorgstjeneste bistår på kort varsel eller etter avtale.

 

Hva kan du forvente av oss?

 • Vi planlegger innhold i sykepleie og rehabiliteringstjeneste sammen med deg
 • Vi vurderer ditt behov for hjemmetjeneste og omfang
 • Vi yter tjenester med respekt og overholder vårtaushetsplikt
 • Vi samarbeider med annet helsepersonell dersom det er nødvendig for å yte forsvarlig hjelp
 • Kort responstid og profesjonalitet
 • Fast person

 

Hva vi skal hjelpe til med:

 • Medikamenthåndtering
 • Måling av kroppslige funksjoner og vitale tegn
 • Urinprøver
 • Hjelp med underernæring
 • Sårbehandling
 • Stell av urostomi, urinkateter og stell av stomi
 • Oppfølgingstjeneste relatert til pasienter med hjerneslag, diabetes, kreft, etc.
 • Personlig stell
 • Vi tilpasser oss dine behov og ønsker

 

Hva vi kan utføre:

 • Kartlegging og tilrettelegging av hjelpetiltak i hjemmet
 • Vurdering av sykdomsaktivitet og symptomsutvikling
 • Vi oppsummerer og legger frem problemstillinger som legen kan/må ta stilling til
 • Tilsyn med observasjoner og sykepleie med kliniske funksjonsutredninger
 • Hjelp med diverse søknader og helsevurderinger

 

Hjemmetjenesten i Korpushelse bistår med tett oppfølging til pårørende og annet helsepersonell dersom ønskelig.

 

Alternative tjenestetilbud:

 • Bruk av velferdsteknologi og avstandsoppfølging er noe vi kan hjelpe til med dersom dette er av interesse for bruker.
 • Fysioterapi og opptrening