↓ Dette er en kommersiell tjeneste fra Amedia Marked
Hjemmeside Telefon Adresser

På nettet

Telefon

918 16 055

Faks: 64 94 36 75

Postadresse

Nyveien 24, Ås
1430 ÅS
  1. Beskrivelse

Velkommen til Transporttjenester AS

  • Utleie av avfallscontainere
  • Tømming av avfallscontainere