Derfor graver de i Holstadveien – snart blir vei i Kråkstad stengt av samme grunn

Statens vegvesen er i gang med arbeider langs Fylkesvei 152, Holstadveien i Ås. Grunnen er at naturlige vannveier må åpnes og nye må lages.