Akershus fylkesting og Oslo bystyre har fattet vedtak om fritak fra bompenger for lette elektriske varebiler. Vedtaket innebærer at batterielektriske varebiler i takstgruppe 1 (dvs. kjøretøy i kjøretøygruppe 315 og drivstoffkode 5 med tillatt totalvekt til og med 3500 kg) fra 1. mars 2020 vil kjøre gratis i Osloringen, Indre Ring og Bygrensesnittet, altså bomstasjonene på bygrensene mot Follo, Romerike og Bærum. Det skriver Statens vegvesen i en pressemelding.

0 kroner takst for lette elektriske varebiler skal gjelde i minimum tre år. Etter planen kan bompenger gjeninnføres når omsetning og passeringsandelen av elektriske varebiler i bomringen har nådd et visst nivå.