Gå til sidens hovedinnhold

Det er bare å gratulere Nesodden sine innbyggere, sjekken er på vei. Håper dere får god nytte av pengene

Meninger Dette er et debattinnlegg. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.

Nordre Follo Kommune ønsker å sponse Nesodden med millioner av kroner. I Formannskapsmøte 7. januar ble det behandlet en sak som omhandler deltakelse i Follo Brannvesen (FBV). Blir innstillingen vedtatt i kommunestyret er resultat at vi sponser Nesodden med millioner av kroner i 2021.

Budsjettet for Nordre Follo ble vedtatt i kommunestyret i desember. Budsjettet ble vedtatt med et underskudd på 11 millioner. Det ble vedtatt betydelige kutt i omsorgstjenesten. Kutt som rammer de svakeste i vår kommune.

Blir innstilling fra formannskapet den 7. januar stående, øker underskuddet med flere millioner. Dette kan igjen bety ytterligere kutt i omsorgstjenester i årene fremover. 7 dager inn i det nye året og noen få uker etter at budsjettet er vedtatt ønsker altså de styrende partiene å øke underskuddet ytterligere. Ja forstå det den som kan. For meg er dette uforståelig og totalt uakseptabelt. De styrende partiene ønsker å bruke av vårt sikringsfond, altså våre sparepenger, til sponsing av Nesodden.

I oktober i fjor ble ny selskapsavtale for FBV vedtatt. Dette vedtaket videreførte tidligere avtale mellom de deltakende kommunene. Samme vedtak ble fattet i de øvrige kommunene, bortsett fra Nesodden. Nesodden avviste avtalen med begrunnelse i at de ville ha en redusert kostnad. Nesodden krevde altså et nytt prinsipp for kostnadsfordelingen. Konsekvensen av dette ble at nye forhandlinger måtte gjennomføres. I disse nye forhandlingene aksepterte Nordre Follo sin forhandler en endring i kostnadsfordelingen. Nordre Follo sin andel av kostnadene økte fra 47 % til 51 %. For de øvrige deltakende kommunene ble det ikke gjort endringer. Nordre Follo tar hele regningen fra Nesodden.

I saksfremlegget til formannskapet ble ikke de økonomiske konsekvensene presentert, det ble kun redegjort for at vi, Nordre Follo, øker vår andel av FBV sine kostnader med 4 prosentpoeng fra 47% til 51%. Høyre ba om å få konkretisert hva denne økningen betyr i kroner og øre. Dette kunne hverken administrasjonen eller de styrende partiene besvare.

Høyre sin gruppeleder, Anne Kristine Linnestad, foreslo derfor at denne saken sendes tilbake med bestilling om å få den utredet på nytt, slik at de økonomiske konsekvensene ble tydeliggjort. Dette forslaget støttet kun Høyre sine 4 representanter. Følgende vedtak ble fattet med støtte fra styringspartiene og FrP: «Ny selskapsavtale for Follo Brannvesen IKS – revidert versjon av 20.11.2020 vedtas». Selvfølgelig stemte Høyre sine 4 representanter mot.

Vi i Høyre har blitt beskyldt, av ledende politikere fra styringspartiene, for å være økonomisk uansvarlige både i vårt forslag til budsjett og i andre forslag. Våre forslag har alltid hatt inndekning og de har vært godt fundamentert. Vi er blitt beskyldt for «å skyte fra hofta» og komme med forslag basert på magefølelse.

Nå skal ikke jeg beskylde styringspartiene for hverken å skyte fra hofta eller styre basert på magefølelse. Jeg konstaterer kun det faktum at de fatter et vedtak uten kunnskap om de økonomiske konsekvensene. Blir dette vedtaket stående, er det vi som bor i Nordre Follo som tar regningen. Vår sparekonto blir tappet for millioner av kroner og sendt til Nesodden. Vi mener at dette er dårlig økonomisk forvalting og total feil bruk av penger. Penger som vi som innbyggere i Nordre Follo burde fått glede av.

Det er bare å gratulere Nesodden sine innbyggere, sjekken er på vei. Håper dere får god nytte av pengene.

Bjørn A. Kløvstad – Formannskapsmedlem Høyre i Nordre Follo

Kommentarer til denne saken