– Det er en vanvittig eiendom som man bare drømmer om – se bildeserie

34,5 millioner forlanges for en eiendom på Brøtsø i Færder kommune. Og her er det boplikt.