Skoleelever er mer stresset, bekymret og sliter mer med psykiske plager enn noen gang.

Skolehelsetjenesten er et gratistilbud for barn og unge ved grunnskolen og den videregåendeskole, hvor elever kan få hjelp fra helsesykepleier ved skolen. Dette er et lavterskeltilbud hvor elever kan komme for å prate med noen, uavhengig om behovet er stort eller lite. Helsesykepleier kan i enkelte tilfeller også henvise elevene til leger, fysioterapeuter og psykolog.

Dessverre opplever mange skoleelever at de møter en lukket dør ved helsesykepleier sitt kontor. På grunn av dette er det ofte slik at elever som trenger hjelp ikke får det.

Når elever starter på ungdomsskolen, skal alle i utgangspunktet få et tilbud om en samtale med helsesykepleier. Selv fikk jeg et tilbud om det, men det ble aldri gjennomført, da helsesykepleieren rett og slett ikke hadde tid.

Ikke alle unge har en omsorgsperson hjemme som de har mulighet til å snakke med. For disse er det enda viktigere å ha noen på skolen som de kan henvende seg til.

Jeg synes det er fint at Nordre Follo Høyre har valgt å fastsette i sitt program «At alle elever skal ha tilgang på skolehelsetjeneste med skolesykepleiere og skolepsykolog».

Vi vet at unges psykiske helse må prioriteres. Det er derfor på høy tid at vi satser på skolehelsetjenesten slik at flere unge kan få hjelp. Hvis det behovet tilsies at helsesykepleier må være på skolen hver dag, så må det praktiseres.