Den fører til at blinde og svaksynte mister friheten, som påpekt i ØB 23. juli. I Oslo var en svaksynt person nær ved å brekke nakken da hun snublet over et av disse små motorkjøretøyene. Ikke nok med det: Kort etter fikk to små barn den frihet å påkjørt av dem – den ene på en gangvei, den andre på grønt lys.

Pressesjef ved Tier Norge, Julie Sandstø, sier til ØB at «det er utfordringer som fremdeles gjenstår å løse». Omtrent det ble sagt for hundre års tid siden også, da så mange mennesker ble påkjørt av biler at bilorganisasjonene begynte å kreve at fotgjengerne måtte disiplineres.

Bilismen har fortsatt en del utfordringer som gjenstår å løse. Etter over hundre år med biler er vi likevel forhåpentlig blitt såpass sivilisert at vi ikke tillater hemningsløs bruk av en ny type motorkjøretøy. De må vekk fra fortauene, og utleieselskapene må pålegges å betale for å beslaglegge gategrunn, slik som all annen næringsvirksomhet er pålagt.

Videre er det usant når Tiers pressesjef påstår at disse små motorkjøretøyene gjør at folk lar bilen stå. Hadde det bare vært så vel, men undersøkelser viser at bare 3–12 % av kjøreturene med dem erstatter bilkjøring. I tillegg er de fleste slike turer kortere enn en gjennomsnittlig biltur. Den er på ca. 16 km, mens en typisk kjøretur med latmannsscooter er på ca. 1 km i luftlinje, ifølge en undersøkelse ved Transportøkonomisk institutt (TØI). Virkningen på biltrafikken er derfor ubetydelig. Dette er foreløpig mest iøynefallende i Oslo, med hele svermer av disse små motorkjøretøyene i gågater og på fortau, hvor biltrafikken er omtrent null.

Under dagens forhold erstatter de først og fremst gangtrafikken – i noen grad også sykling og kollektivtransport. Dette er ikke spesielt helsebringende eller miljøvennlig i et samfunn hvor mange allerede får for lite mosjon.