Gå til sidens hovedinnhold

Det går stadig oftere et tog

Leserbrev Dette er et debattinnlegg, skrevet av en ekstern bidragsyter. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.

Mange har gjennom et år med mye hjemmekontor kjent på hvor stor del av hverdagen reisevei utgjør. Flere lokale togavganger vil bety mer tid med familie, venner og fritid fremfor venting på togstasjonen. Bedre infrastruktur og økt frekvens gjør det mer attraktivt å bosette seg i kommunene utenfor Oslo, noe som vil bidra til en god stedsutvikling, og det vil styrke lokalsamfunnene.

I ny Nasjonal transportplan har regjeringen satt av 10 milliarder kroner til bedre togtilbud i Oslo og på Østlandet. Det betyr at det går fra 15 til 10-minutters intervall for lokaltogene fra Ski inn til Oslo S innen 2029. Det er så ofte at de som reiser med disse togene ikke trenger se på klokken når de går hjemmefra – det er aldri lenge til neste avgang. Satsingen blir kalt Ny rutemodell Østlandet.

Det må være enkelt og billig å reise kollektivt. Toget er ryggraden i kollektivtrafikken i vår region. Det gjøres mange store investeringer i jernbane i Follo. Vi i regjeringspartiene er fornøyde med at de store investeringene kommer de reisende til gode så snart som mulig ved at det toget går oftere, ikke minst at det kommer flere tog både til Ski og sør for Ski med en gang Follobanen åpner.

Det er store planer på gang, og nå må vi få på plass planskilt avgreining til Østfoldbanens Østre linje, rett sør for Ski, og de to anleggene for parkering av tog i Ski og Moss med til sammen om lag 24 plasser er avgjørende for at vi skal få full effekt av Follobanen. Det vil bidra til kortere reisevei ut og inn av Oslo fra hele «gamle Østfold» og Ski.

Med 10 minutter mellom avgangene for direktetog Oslo –Ski vil tilbudet til de reisende i Follo og Østfold bli enda mer attraktivt og andelen som benytter kollektivtransport vil definitivt øke. Bra for den enkelte, bra for miljøet, bra for arbeidsgivere og bra for næringslivet, bra for Norge. Vinn – vinn på alle måter!

Tilbudsforbedringene i ny rutemodell Østlandet blir mulig som følge av gjennomføring av ulike infrastrukturtiltak på Østlandet, og denne regjerings historiske satsing på jernbane. Siden 2013 har bevilgningene økt fra 15 til 32 milliarder kroner.

Tiltakene i tilbudsforbedringen på Østlandet er kostnadsberegnet til rundt 9,8 milliarder kroner. I tillegg er Pakken av tiltak er beregnet å være samfunnsøkonomisk lønnsom. Denne satsingen er bra for deg som reiser, for miljøet og for samfunnet.

Anne Kristine Linnestad (stortingsrepresentant Høyre), Solveig Schytz (stortingsrepresentant Venstre), Ida Lindtveit Røse (stortingskandidat KrF), Stortingspolitikere og stortingskandidater, Viken

Kommentarer til denne saken